Marketing

Doctor of Business Administration (DBA)

Získejte diplom DBA

Absolventi získají mezinárodně uznávaný profesní titul DBA a mezinárodní certifikáty IES a ICI

Nastartujte svou kariéru

Podpořte svůj osobní rozvoj a udělejte další krok k úspěšné kariéře

Mezinárodní networking

Spojte se studenty a absolventy z celého světa a navažte cenné kontakty pro vaši kariéru i život

Marketing

  • Digitalizace a masové využití moderních technologií v podnikání jsou jedny z nejdůležitějších změn za poslední desetiletí. Tyto změny však také vedly k naprosté proměně marketingových strategií.

  • Z toho důvodu jsme se rozhodli připravit specializaci DBA - Marketing zaměřenou na digitální marketing. Neměli bychom však úplně zapomínat na offline marketing, neboť i ten má na tomto poli stále svoje místo.

  • V této specializaci se budete rozvíjet jak v oblasti online marketingu, tak i offline a lokálního marketingu.

  • Do hloubky proniknete do marketingu sociálních médií (Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter), tvorby obsahu a e-mail marketingu.

  • V další části programu se v rámci Vědecko-výzkumného modulu I.-VI. seznámíte s postupem přípravy disertační práce, metodami výzkumu, psaním a obhajobou disertační práce.

  • Poslední dva moduly jsou vytvořené pro dokončení, odevzdání a obhajobu disertační práce. Student si vybírá téma disertační práce ze své oblasti studia.

  • Dále je od každého studenta vyžadována publikační činnost v rozsahu 4 odborných článků a účast na minimálně třech dalších aktivitách (webináře/konference). Všechny uvedené činnosti jsou povinné a nezbytné pro úspěšné absolvování.
  • Pro vás, jako marketingové guru, je stežejní pochopit myšlení vašich cílových skupin. Načerpejte inspiraci a zkušenosti od expertů, koučů a manažerů z úspěšných firem jako jsou AirBnB, BuzzFeed, Microsoft, Adidas, Nike, Kraft Heinz Company, Tesla, JetBlue, Danone, Alphabet, SC Johnson, Infor, IBM, Reddit, YouTube, LinkedIn, Yum!, Carnival, Uber, Casper, Levi's, Trivia a další.

Marketing se skládá z 12 modulů

Doctor of Business Administration

1. Marketing I: Online and Mobile

Obsah modulu: Digital marketing, Online Marketing, Analytics, Mobile marketing, Mobile campaigns

2. Marketing II.: Offline and Local

Obsah modulu: Offline Marketing, Local Marketing, Marketing Foundations: Integrated Marketing Strategies, Creating a Marketing Growth System

3. Marketing III.: Social Media and Twitter

Obsah modulu: Social Media Marketing, Managing Online Communities, Social Media Marketing with Twitter, Advertising on Twitter

4. Marketing IV.: Facebook, Youtube and Linkedin

Obsah modulu: Advertising on Facebook, Employer Branding on Linkedin, Marketing and Monetizing on YouTube, Ideation for Marketers

5. Marketing V.:Content and Email Marketing

Obsah modulu: Content Marketing, Newsletters, Blogs, Staying Relevant, Email and Newsletter Marketing, Optimizing Marketing Emails

6. Scientific-research module I. - Research, Information literacy

Obsah modulu: Literacy, Academic Research: Quantitative, Writing with Impact, etc.

7. Scientific-research module II. - Dissertation Writing I.

Content includes: Writing Case Studies, Writing a Research Paper, Writing a Strong Essay, Writing Articles, etc.

8. Scientific-research module III. - Dissertation Writing II.

Obsah modulu: Writing in Plain English, Writing in Plain Language, Productivity Hacks for Writers, etc.

9. Scientific-research module IV. - Dissertation Writing III.

Obsah modulu: Grammar Foundations, Advanced Grammar, Editing and Proofreading, etc.

10. Scientific-research module V. - Submission and evaluation of the dissertation

Obsah modulu: V tomto modulu předložíte svou disertační práci a vedoucí s oponentem ji vyhodnotí. Úspěšné hodnocení je podmínkou postupu k obhajobě disertační práce.

11. Scientific-research module VI. - Dissertation defense preparation

Obsah modulu: Cílem tohoto modulu je příprava na prezentaci disertační práce a její obhajobu před komisí zkoušejících.

12. Dissertation defense

Obsah modulu: Posledním krokem úspěšného vystudování DBA je online obhajoba Vaší disertační práce a zodpovězení všech otázek před komisí zkoušejících.

Je pro mě online vzdělání to pravé?

Reference

Co o nás řekli naši studenti?

"Studijní materiály jsou přínosné. Přístup ke studiu je více zaměřený na praxi a dobře se díky němu učí."
Yulisar Ganda Putra, DBAProject Specialist
"MBA program u EDU Effective není jen o teorii, ale také o reálných zkušenostech od expertů ve svých oborech. Díky studiu jsem získal lepší přehled a dokázal jsem využít nově nabité vědomosti ve skutečném světě podnikání. Děkuji za názorné příklady od skutečných profesionálů"
Ing. Jan Strašek, MBAŠkoda Cars Sales Manager at Autocentrum BARTH a.s.
"Jsem opravdu nadšený. Program je skvělý pro lidi, kteří jsou hodně vytížení. Pomůže vám rozšířit si rozhled. Neváhejte, budete nadšení a spokojení jako já."
Leo Dvorak, LL.M.PR Manager