Akreditace

Unikátní studijní programy spojující to nejlepší z amerického (EDU Effective Business School, USA) a evropského (EDU Effective, Česká republika, EU) profesního vzdělávání

Hlavním cílem EDU Effective Business School USEDU Effective EU je pomáhat a efektivně přinášet nové nápady, zkušenosti, znalosti a informace z nepřeberného množství studijních materiálů online studentům z celého světa za férovou a dostupnou cenu. Jsme tu pro všechny, pro které je důležité vzdělání a celoživotní rozvoj.

Naše akreditace

​International Education Society London (IES)

Mezinárodně uznávaný certifikát o vzdělání. Pracovní příležitosti. Osobní naplnění. Profesionální úspěch.

IES certifikuje vzdělávací instituce a jejich studijní programy. Certifikát IES je uznáván po celém světě. IES vydalo již více než 60 000 mezinárodních certifikátů, které jejich držitelé využívají nejen v evropských zemích, ale také v USA, Kanadě, Austrálii a Asii. 

​International Certification Institute (ICI)

Prestiž. Kvalita. Konkurenční výhoda. Jedinečnost. Mezinárodní ohodnocení.

Výsledkem certifikačního procesu je přidělení instituci hodnocení, které jasně deklaruje její kvalitu. Toto hodnocení je aktualizováno v pravidelných intervalech. Nárok na získání certifikátu má každý absolvent, který absolvoval certifikovaný studijní program. Certifikát ICI potvrzuje především vaše odborné kompetence, praktické znalosti a zkušenosti.

ICI and IES

ICI a IES spojuje jejich společný Certificate project, to znamená, že certifikované instituce jsou automaticky certifikovány oběma společnostmi.

Hlavním výstupem certifikace ICI je také certifikát pro absolventy. Absolventi certifikovaných institucí standardně získávají oba certifikáty - ICI & IES. Kombinace certifikátů posiluje jejich postavení a význam na mezinárodním i domácím trhu práce.

Mezinárodní certifikace ISO

VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO SYSTÉM ŘÍZENÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ (ISO/IEC 29990) ​
EDU Effective dodržuje všechny postupy a procesy (prostřednictvím našeho akademického partnera LIGS University, který je držitelem certifikátu ISO 29990:2010), což potvrzuje skutečnost, že dodržujeme, a neustále zlepšuje kvalitu našich vzdělávacích služeb v plném rozsahu.

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY (ISO/IEC 9001)

EDU Effective také dodržuje všechny postupy a procesy (prostřednictvím našeho akademického partnera LIGS University, který je držitelem certifikátu systému managementu kvality ISO/IEC 9001) s důrazem na vyšší důvěryhodnost prostřednictvím mezinárodně uznávaného auditovaného certifikátu.

CERTIFIKÁT SYSTÉMU SPRÁVY BEZPEČNOSTI INFORMACÍ (ISO/IEC 27001)

Mezinárodně uznávaný standard definující požadavek na informační bezpečnost systémů řízení, zejména řízení informační bezpečnosti zaměstnanců, procesů, IT systémů a firemních strategií a splnění aktuálních legislativních požadavků (zejména ochrany osobních údajů).

Partnerství

Havajská obchodní komora

Komora pracuje jménem svých více než 2 000 členských organizací, aby pomohla podnikatelské komunitě prosperovat na místní, národní i globální úrovni.

Mezi hlavní funkce komory patří obhajování jménem obchodních zájmů a podnikatelské komunity, nabídka školení a seminářů, které jsou klíčové pro pomoc podnikům v růstu, poskytování sítí a marketingových příležitostí. Více o této komoře se dozvíte zde: cochawaii.com

Vzory diplomů pro absolventy

Ukázka diplomu

Absolventi navíc získají během studia profesní osvědčení o absolvování každého modulu, diplom potvrzující získání profesního titulu a také certifikát vydaný institucemi International Certification Institute London (IES) a International Education Society London (ICI).

O EDU Effective Business School US a EDU Effective EU

EDU Effective Business School USEDU Effective EU společně připravily programy spojující americké (EDU Effective Business School US) a evropské (EDU Effective EU) profesní studijní programy. Úspěšní absolventi tak získají tituly pod záštitou obou těchto entit (MBA, MSc., MPA & DBA).

LL.M. studijní program je poskytován jako program odborné přípravy přímo prostřednictvím EDU Effective EU a úspěšní absolventi tak získají titul LL.M. z EDU Effective EU.

Akreditace EDU Effective, Česká Republika, EU

EDU Effective EU je profesní nezisková vzdělávací instituce jednající v souladu s právem kodifikovaným v České republice, zákony EU.

EDU Effective EU je certifikován mezinárodními akreditačními společnostmi International Education Society London (IES) and International Certification Institute (ICI).

Odkazujeme na skutečnost, že v České republice, EU, je náš titul považován za profesní. EDU Effective EU je pro studenty, kteří studují pro svůj osobní rozvoj, zlepšení svých znalostí a pro to, aby byli součástí globální síťové komunity. 

Symbol EDU Effective

Akreditace EDU Effective Business School, USA

EDU Effective logo

EDU Effective Business School US je soukromá univerzita založená a jednající v souladu se zákonem kodifikovaným v kapitole 446E revidovaných havajských stanov.

EDU Effective Business School US je mezinárodně certifikovaná akreditačními společnostmi International Education Society London (IES) and International Certification Institute (ICI).

Vzhledem k rozdílům mezi americkým, evropským a dalším vzdělávacím systémem a v souladu s havajským právem je tato informace důležitá zejména pro studenty z USA: EDU EFFECTIVE BUSINESS SCHOOL US IS NOT ACCREDITED BY AN ACCREDITING AGENCY RECOGNIZED BY THE UNITED STATES SECRETARY OF EDUCATION.

note: In the United States, many licensing authorities require accredited degrees as the basis for eligibility for licensing. In some cases, accredited colleges may not accept for transfer courses and degrees completed at unaccredited colleges, and some employers may require an accredited degree as a basis for eligibility for employment.

Vzhledem k tomu, že naším posláním je přinášet efektivitu, udržovat naše studijní programy dostupné pro každého a zároveň maximalizovat výhody pro pracující dospělé profesionály, v tuto chvíli neuvažujeme o získání americké federální akreditace. Studenti z USA nepotřebují na školné čerpat z federálních fondů USA, protože naše školné je na nejnižší možné úrovni, a pomáháme tak studentům nezadlužit se na mnoho dalších let.

Doporučení EDU Effective Business School USA: Pokud je vaším cílem získat titul uznávaný v jiné zemi než ČR (EU), či SK (EU) nemůžeme to zaručit a doporučujeme, abyste se před podáním přihlášky informovali na příslušném ministerstvu školství.

Nejčastější dotazy

Je možné, aby tyto tituly byly uznány vládou mé vlastní země?

Jako globálně působící online škola nemáme zkušenosti s uznáváním v jiných zemích, protože tato povinnost náleží studentům samotným (v souladu se zákony jejich země).

Odkazujeme na skutečnost, že v České republice, EU, je náš titul považován za profesní. EDU Effective je pro studenty, kteří chtějí studovat pro svůj osobní rozvoj, zlepšení svých znalostí, možnost stát se součástí globální síťové komunity a jejich primárním cílem není uznávaný titul v jejich zemi.

Pokud je toto Vaším cílem, doporučujeme, abyste se před podáním žádosti informoval na místním ministerstvu školství. Bohužel nemůžeme jeho uznání zaručit.

Doporučení EDU Effective Business School v USA a EDU Effective EU: Pokud je vaším cílem získat titul uznávaný v jiné zemi než ČR (EU), či SK (EU) nemůžeme to zaručit a doporučujeme, abyste se před podáním přihlášky informovali na příslušném ministerstvu školství.