Human Resources Management

Doctor of Business Administration (DBA)

100% Online | 15 minut denně | 2 roky

Získejte diplom

DBA

Absolventi získají uznávaný profesní titul DBA akreditovaný mezinárodní akreditací ASIC

Nastartujte svou kariéru

Podpořte svůj osobní i profesní

rozvoj a udělejte další krok

k úspěšné kariéře

Mezinárodní networking

Spojte se studenty a absolventy

z celého světa a navažte cenné kontakty pro vaši kariéru i život

Human Resources Management

  • Human Resources management je jednou z nejzákladnějších součástí každé organizace, nestátní neziskové organizace, startupu, či znalosti každého podnikatele. Obecně lze říct, že HRM reflektuje kvalitu managementu organizace. Spokojení, efektivní a motivovaní zaměstnanci představují jeden z klíčových faktorů pro úspěšný HR management každé organizace.

  • DBA - Human Resources Management představuje studentům mnohá odvětví používaná v HR managementu.

  • Po krátkém úvodu vzniku a vymezení problematiky HRM se program zaměřuje hlavně na nábor, výběrové metody a postupy. Dále si student rozšíří obzory na poli adaptační a integrační fáze HRM včetně zácviku, školení a potenciálního kariérního růstu zaměstnance. 

  • V další části programu se v rámci Vědecko-výzkumného modulu I.-VI. seznámíte s postupem přípravy disertační práce, metodami výzkumu, psaním a obhajobou disertační práce.

  • Poslední dva moduly jsou stvořené pro dokončení, odevzdání a obhajobu disertační práce. Student si vybírá téma disertační práce ze své oblasti studia.

  • Dále je od každého studenta vyžadována publikační činnost v rozsahu 4 odborných článků a účast na minimálně třech dalších aktivitách (webináře/konference). Všechny uvedené činnosti jsou povinné a nezbytné pro úspěšné absolvování.
  • Načerpejte inspiraci a zkušenosti od expertů, koučů a manažerů z úspěšných firem jako jsou AirBnB, BuzzFeed, Microsoft, Adidas, Nike, Kraft Heinz Company, Tesla, JetBlue, Danone, Alphabet, SC Johnson, Infor, IBM, Reddit, YouTube, LinkedIn, Yum!, Carnival, Uber, Casper, Levi's, Trivia a další.

 Human Resources Management
se skládá z 12 modulů

Doctor of Business Administration

1. HR management

Obsah modulu: Human Resources Foundations, Accounting Foundations: Understanding the GAAP, Connecting with Executives, Organization Design, Talent Management, Human Resources in the On-Demand Economy, HR as a Strategic Business Partner

2. Human Resources and leadership skills

Obsah modulu: Strategic Human Resources, Human Resources: Leadership and Strategic Impact, The Human Resources Hero, Human Resources: Strategic Workforce Planning, HR and Digital Transformation, Inclusive Leadership

3. Recruitment management

Obsah modulu: Recruiting Foundations, Performance-Based Hiring, Learning LinkedIn Recruiter, Interviewing a Job Candidate for Recruiters, Cultivating Cultural Competence and Inclusion

4. Talent Recruitment management

Obsah modulu: Talent Sourcing, Align Recruiting with Job Requirements, Attracting, Hiring, and Working with Gen Z, Hire, Retain, and Grow Top Millennial Talent, Managing Employee Performance Problems, Performance Management: Setting Goals and Managing Performance, Human Resources: Running Company Onboarding

5. Development, motivation and retention

Obsah modulu: Coaching and Developing Employees, Delivering Employee Feedback, Building a Coaching Culture: Improving Performance Through Timely Feedback, Coaching Skills for Leaders and Managers, Developing Your Team Members, Persuasive Coaching, Employee Experience, etc.

6. Scientific-research module I. - Research, Information literacy

Obsah modulu: Information Literacy, Academic Research Foundations: Quantitative, Learning to Run Webinars, Writing with Impact

7. Scientific-research module II. - Dissertation Writing I.

Obsah modulu: Writing Case Studies, College Prep: Writing a Strong Essay, Writing Articles, Writing with Flair: How to Become an Exceptional Writer

8. Scientific-research module III. - Dissertation Writing II.

Obsah modulu: Writing in Plain English, Writing in Plain Language, Productivity Hacks for Writers, etc.

9. Scientific-research module IV. - Dissertation Writing III.

Obsah modulu: Grammar Foundations, Advanced Grammar, Editing and Proofreading Made Simple, Tips for Better Business Writing

10. Scientific-research module V. - Submission and evaluation of the dissertation

Obsah modulu: V tomto modulu předložíte svou disertační práci a vedoucí s oponentem ji vyhodnotí. Úspěšné hodnocení je podmínkou postupu k obhajobě disertační práce.

11. Scientific-research module VI. - Dissertation defense preparation

Obsah modulu: Organizing an Outline, Writing Speeches, Own Your Voice: Improve Presentations and Executive Presence, PowerPoint: From Outline to Presentation

Pozn.: Cílem tohoto modulu je příprava na prezentaci disertační práce a její obhajobu před komisí zkoušejících.

12. Dissertation defense

Obsah modulu: Posledním krokem úspěšného vystudování DBA je online obhajoba Vaší disertační práce a zodpovězení všech otázek před komisí zkoušejících.

Je online DBA studium pro mě?

Reference

Co o nás řekli naši studenti?

"Studijní materiály jsou přínosné. Přístup ke studiu je více zaměřený na praxi a dobře se díky němu učí."
Yulisar Ganda Putra, DBAProject Specialist
"MBA program u EDU Effective není jen o teorii, ale také o reálných zkušenostech od expertů ve svých oborech. Díky studiu jsem získal lepší přehled a dokázal jsem využít nově nabité vědomosti ve skutečném světě podnikání. Děkuji za názorné příklady od skutečných profesionálů"
Ing. Jan Strašek, MBAŠkoda Cars Sales Manager at Autocentrum BARTH a.s.
"Jsem opravdu nadšený. Program je skvělý pro lidi, kteří jsou hodně vytížení. Pomůže vám rozšířit si rozhled. Neváhejte, budete nadšení a spokojení jako já."
Leo Dvorak, LL.M.PR Manager