Podmínky zrušení a vrácení peněz

PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ

Studenti EDU Effective mají právo kdykoli odstoupit od smlouvy o zápisu. Během prvních 14 dnů od zápisu nebo před prvním dnem kurzu jim nejsou účtovány žádné poplatky.

Odhlášení studenta musí být zasláno e-mailem na adresu skillup@edueffective.online v písemné podobě.​

Odvolání nabývá účinnosti deset dní po obdržení dopisu od společnosti EDU Effective. Během těchto deseti dnů může student rozhodnutí zrušit a pokračovat ve studiu.

 

ZÁSADY VRÁCENÍ PENĚZ

Studenti, kteří se z kurzu odhlásí nebo jej opustí, nemusí platit školné za další modul.​

Studenti, kteří zůstanou v kurzu po uplynutí lhůty pro odstoupení od kurzu, nemají nárok na vrácení školného. Školné lze vrátit pouze v případech, kdy EDU Effective studentovi kurz zrušil nebo pokud práce studenta nebyla v průběhu kurzu vůbec hodnocena.

Studenti, kteří kurz neabsolvují, nemají nárok na vrácení peněz. Výuka se vrací pouze v případech, kdy EDU Effective kurz zrušil.