Rozhovor se Sylvou Horáková, ředitelkou české kanceláře Lékařů bez hranic

Věděli jste, že naši absolventi po ukončení studia mohou darovat 2500 Kč ze svého školného na charitu nebo neziskové organizace podle jejich výběru? Pro dnešní rozhovor jsme si vybrali paní Sylvu Horákovou, ředitelku české kanceláře Lékařů bez hranic.

Moc Vám děkujeme za to, že jste si udělala čas poskytla nám rozhovor touto formou. Velice si vážíme úsilí celé organizace a hned na začátku bych se Vás chtěla zeptat, jaké v tuto chvíli máte priority co se týče použití získaných finančních darů? Putují v tuto chvíli do míst, které zužuje epidemie nebo válečné konflikty..? 

Finanční prostředky putují do mnoha míst na světě, Lékaři bez hranic působí v současnosti ve více jak 70 zemích a kontexty naší humanitární pomoci jsou různé: jedná se o následky přírodních katastrof, ozbrojených konfliktů, epidemií či pracujeme v místech, kde se chronicky nedostává lékařské péče a mnohdy téměř chybí zdravotnická infrastruktura.  Někdy to jsou dokonce kombinace zmíněného. Afghánistán, Jemen, Haiti, Ukrajina, Jižní Súdán to jsou jen namátkou místa, kde intenzivně poskytujeme zdravotnickou pomoc. Specificky bych rovněž chtěla zmínit současnou urgentní situaci súdánských uprchlíků ve východním Čadu. Statisíce lidí sem utíkají před ozbrojeným konfliktem v Súdánu a chybí jim naprosto vše – jídlo, přístřešky, zdravotní péče. V Lékařích bez hranic se vedle poskytování humanitární zdravotnické pomoci snažíme zburcovat mezinárodní komunitu a zahraniční vlády, aby také pomohly. 

Můžete nám prozradit, kde konkrétně byly použity finance našich absolventů, jestli je možné toto nějak zjistit? 

Dary Vašich absolventů dostaneme tou nejkratší cestou k lidem, kteří nutně potřebují zdravotní péči. Česká kancelář Lékařů bez hranic v letošním roce financuje celkem 9 zemí (11 humanitárních projektů). Jedná se o země: Jemen, Řecko, Konžská demokratická republika, Jižní Súdán, Libanon, Ukrajina, Kiribati, Honduras, Keňa. Dále také posíláme peníze i do takzvaného Emergency fondu, ze kterého čerpáme finanční prostředky při náhlých přírodních a jiných katastrofách. Takže Vaše dary poputují do některých ze zmíněných zemí a projektů.

Můžu ještě soukromější otázku, jak jste vy sama dostala do Lékaři bez hranic a co přesně je Vaše role?

V neziskovém sektoru se pohybuji přes 15 let, a mám zkušenosti jak praktické tak akademické. Vystudovala jsem rozvojový management na The Open University ve Velké Británii. V praxi jsem pracovala pro různé organizace v oblasti humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a lidských práv. Na Kavkaze – v Čečensku, Gruzii a Abcházii jsem strávila přes šest let. A je to můj srdcový region. Všechny tyto zkušenosti mi pak pomohly, když jsem se hlásila do výběrového řízení na ředitelku české kanceláře Lékařů bez hranic. Chtěla jsem nadále působit v neziskovém sektoru s přesahem do zahraničí, ale již z domova, protože tu mám rodinu. A zároveň jsem Lékaře dobře znala z Abcházie a věděla, že dělají dobrou práci (a to nejen tam) 😊.

V ČR spolu s naším týmem (plným skvělých srdcařů 🙂 ) se zabýváme náborem spolupracovníků na humanitární projekty, fundraisingem a přinášení informací české veřejnosti o humanitárních krizích, ve kterých  Lékaři bez hranic pracují.

Vnímáte s ohledem na současnou celosvětovou ekonomickou stagnaci zapojení dárců a výše finančních darů?

V loňském roce jsme získali rekordní výši darů, roli zde hrálo rozhoření válečného konfliktu na Ukrajině a obří solidarita Čechů a Češek s Ukrajinou. V letošním roce, když odhlédneme od výjimečné loňské sbírky na Ukrajinu, tak nevidíme snižování darů. Což je skvělé, naši dárci v České republice a hlavně Ti pravidelní, nám zůstávají i navzdory možným ekonomickým těžkostem věrní. A my si toho ohromně vážíme. Zde bych chtěla rovněž moc poděkovat za dary od absolventů Vaší univerzity! 

V naší komunikaci jste zmiňovala zdravotního bratra Wilsona Thionga z Keni. Jaká je jeho role v rámci programu Základní klinická ošetřovatelská péče pro sestry (bratry) a porodní asistenty? Jaký vliv má jeho práce na studenty v Jižním Súdánu?

Wilson Thionga je již manažerem školení Akademie Lékařů bez hranic. Dohlíží na školení od mentorů, prochází učební plány, navštěvuje také nemocnice, aby viděl, jak se lektoři integrují se zbytkem týmu a zároveň podporuje klinické mentory v jejich každodenních činnostech na odděleních.

Jeho vliv na studenty je velký. Sám ví jaké je to být studentem a splnit si svůj sen stát se zdravotním bratrem. Dokáže je do své práce nadchnout a podpořit. Ví jak předat své zkušenosti a čelit výzvám. Například se to ukázalo při pandemii COVID-19. Pro zaměstnance, kteří byli i studenti Akademie bylo srozumitelnější se se situací vyrovnat.

Více se o Wilsonovi dozvíte zde (anglicky):
https://msf.or.ke/en/magazine/training-healthcare-staff-essential-ensuring-quality-healthcare
https://msf.org.uk/article/south-sudan-graduation-day-msfs-college-within-hospital

Můžete nám sdělit nějaký konkrétní příběh nebo příklad, který ilustruje úspěch vašeho vzdělávacího programu a jeho vliv na pacienty v terénu?

V červnu v roce 2022 naši absolventi promovali na Akademii Lékařů bez hranic. Potřebujeme mít proškolený a vzdělaný personál, aby Lékaři bez hranic mohli z projektu odejít a předat ho místním. Díky vzdělávání místních zdravotníků se nám to daří. Zdravotní péče je tak na místě zachována v profesionální kvalitě, je udržitelná. 

Jaký je hlavní cíl vašeho programu Akademie Lékařů bez hranic do budoucna a jaké jsou vaše plány pro jeho další rozšíření?

Cílem Akademie je proškolit místní personál, který poté dokáže poskytnout kvalitní zdravotní péči potřebným a získat personální nezávislost na Lékařích bez hranic a tím i zajištění živobytí pro svoje rodiny. Další plány na rozšíření projektu jsou zatím v přípravné fázi.

Jak by naši absolventi mohli nadále podporovat vaši organizaci a vaše vzdělávací aktivity v budoucnu?

Je toho spousta, jakým způsobem se mohou Vaši absolventi zapojit. V České republice mohou uspořádat vlastní akci na podporu Lékařů bez hranic či se zúčastnit jako dobrovolník takzvaného mapathonu, kdy pomáhají vytvářet mapy. Více informací k těmto aktivitám uvádíme na našich českých stránkách: https://www.lekari-bez-hranic.cz/missing-maps.  

Také mohou vyjet na humanitární misi s Lékaři bez hranic, naši organizaci netvoří jen lékaři, ale celá řada stejně důležitých nelékařských profesí. Patří mezi ně například logistici, HR manažeři, finančníci, projektoví manažeři apod. Pravidelně pořádáme nezávazné informační večery, během kterých se zájemci dozví více informací. 

Můžete nám říct něco o dalších výzvách a příležitostech, se kterými se vaše organizace setkává při poskytování zdravotní péče v oblastech postižených krizemi a přírodními katastrofami?

Jedny z největší výzev dlouhodobě představují bezpečnost našich pacientů a zaměstnanců, útoky na zdravotnická zařízení nebo získávání fyzického přístupu k pacientům v bezpečnostně náročných či zpolitizovaných kontextech. V praxi uplatňujeme celou řadu bezpečnostních pravidel na ochranu svých kolegů a pacientů. Také aplikujeme takzvaný vyjednávaný –přístup, kdy hovoříme se všemi stranami konfliktu, vysvětlujeme jim svou práci, abychom získali přístup pacientům. Velkou roli zde hraje neutralita organizace a také to, že drtivá většina finančních prostředků, pochází od jednotlivých dárců a ne vlád, tudíž jsou vnímány apoliticky.

Příležitosti představují moderní technologie, které se dají využívat v humanitární pomoci a mohou ji tak ještě více modernizovat. V organizaci jsme například nedávno vyvinuli aplikaci Antibiogo. Jedná se o diagnostický nástroj přímo v mobilním telefonu, který umožňuje laboratorním technikům bez expertízy měřit a interpretovat antibiogramy, a tudíž mnohem rychleji léčit pacienty těmi nejvhodnějšími antibiotiky a zároveň snižovat antibiotickou rezistenci. V krizových oblastech, kde je laboratoří s mikrobiology často poskrovnu, je to ohromně užitečný nástroj.

V humanitární praxi rovněž využíváme 3D tisk – například na tisk protéz, dále se snažíme být inovativní a zodpovědnější vůči životnímu prostředí – využíváme solární panely v nemocnicích, hybridní auta či postupy k šetrnějšímu nakládání s nemocničním odpadem. 

Jaký je váš vzkaz pro všechny, kteří přispívají a podporují práci Lékařů bez hranic po celém světě?

Moc si vážím toho, že jim není lhostejný osud lidí postižených válkami a přírodními katastrofami, i když se mohou nacházet na druhé straně planety. Pro mě je to důkaz, že lidé jsou solidární, nejsou lhostejní k utrpení jiných. Děkuji jim za to. 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.