Školné pro MBA, MPA, MSc., LL.M.

Školné bylo poníženo o 30% do května 2022.

EDU Effective daruje na charitu až €45 (5 %) ze zaplaceného školného za každého studenta, který dokončí studium.

MBA, MPA, MSc. or LL.M. Monthly Installments Tuition Plan
10 x €129
10 x €99,50
ten monthly installments
€995 for the whole MBA, MPA, MSc. or LL.M. program