Pouze 17,2% žen je v Česku na vedoucích pozicích! Jak překonat tuto nerovnost a dosáhnout změny?

Přestože se v posledních letech často mluví o genderové rovnosti a toto téma si právem získává ve společnosti rostoucí podporu, nedostatečné zastoupení žen ve vedoucích pozicích je stále zřetelně viditelné. Jak uvádí mezinárodní studie společnosti Deloitte – Ženy ve vedení (Women in the Boardroom), vedoucí pozice v České republice jsou zastoupeny pouze 17,2% žen.

V tomto článku se společně podíváme na možné překážky bránící ženám v dosažení vedoucí pozice a na způsoby, jak podpořit rovnost a vytvořit tak prostředí, ve kterém mohou ženy naplno využít svůj potenciál.

Co brání ženám dostat se na vedoucí pozice?

Ve srovnání s evropským průměrem, který činí 30,7% žen ve vedoucích pozicích, je zastoupení žen v českém vedení nižší! Toto nízké zastoupení žen na vedoucích pozicích mít negativní dopad na fungování, efektivitu i řízení organizace. Je důležité aktivně pracovat na odstraňování překážekpodporovat rovnost příležitostí pro ženy v oblasti kariérního rozvoje a leadershipu. Jaké jsou tedy bariéry, které ženám brání prorazit do vedoucích pozic?

1. Genderové stereotypy a předsudky

Předsudky, které se zakládají na genderových stereotypech, často vedou k mylnému předpokladu, že muži jsou vhodnější pro fungování na vedoucích pozicích, zatímco ženy jsou spojovány s péčí o atmosféru organizace nebo podporu týmové spolupráce. Je důležité si uvědomit, že schopnosti spojené s úspěšným vedením nejsou vázané na pohlaví.

2. Koncept „skleněného stropu“

Skleněný strop (nebo také glass ceiling) je koncept neviditelné bariéry, která brání ženám v postupu na vyšší pozice v hierarchii organizace, i když mají potřebné kvalifikace a dovednosti. V praxi se ukazuje, že se ženám daří vystoupat ve firemní hierarchii do úrovně středního managementu, kde se však jejich postup vlivem skleněného stropu zastaví.

3. Nedostatek rovnosti příležitostí v rozvoji kariéry 

Ženy se často setkávají s nerovným přístupem ke školení a mentorství. Často se preferuje investice do rozvoje mužských zaměstnanců, čímž se zvyšuje propast mezi mužskými a ženskými pracovníky. V důsledku této nerovnosti mohou ženám chybět klíčové dovednosti a podpora potřebná k postupu do vyšších pozic. 

Jak ale podpořit inkluzivní prostředí, které bude respektovat rovné příležitosti a zvýší počet žen ve vedoucích pozicích? 

Firemní politiky a programy podporující rovnost příležitostí 

V boji proti genderovým stereotypům a předsudkům je důležité implementovat politiky, které podporují rovné příležitosti, poskytují rozvojové programy a zajišťují transparentní ohodnocení a povýšení na základě kvalifikací a výkonu, nikoli genderu.

TIP! Podle průzkumu provedeného Graduate Management Admission Council (GMAC) uvedlo 90% absolventů MBA programů po celém světě, že získání titulu MBA jim přineslo příležitosti ke kariérnímu růstu, jako jsou povýšení, zvýšení platu a nabídky pracovních pozic.

Mentoring a spolupráce s ženami, které již úspěšně působí ve vedoucích rolích

Mentoring poskytuje ženám příležitost získat cenné rady, podporu a povzbuzení od zkušených profesionálek, které mohou sdílet své znalosti a zkušenosti s rozvojem kariéry. Zároveň mají také možnost obohatit se o nové perspektivy, vhled do významných oblastí vedenívybudovat si síť užitečných kontaktů

Posilování kompetencí a sebevědomí žen skrze rozvojové programy 

Posilování kompetencí a sebevědomí žen prostřednictvím rozvojových programů je investicí do jejich profesního růstu a úspěchu. Tyto programy pomáhají překonávat bariéry, které brání ženám v dosažení vedoucích pozic, a vytvářejí podporující prostředí, ve kterém jsou ženy motivovány a povzbuzovány k dosažení svého potenciálu. To zahrnuje posilování komunikačních schopností, leadershipu, strategického myšlení, rozhodování a zvládání konfliktů

V EDU Effective nabízíme právě takové rozvojové programy, které vám pomohou získat přesně ty znalosti, které potřebujete. Máte možnost vzdělávat se v oblasti leadershipu, managementu, marketingu, HR a mnoho dalšího. S námi získáte kvalitní vzdělání – MBA, MSc., MPA, LL.M., DBA – s cenou už od 16 799 Kč, z čehož až 2500 Kč darujeme charitativním organizacím dle vašeho výběru. K uhrazení našich programu můžete použít vaše kredity a body z vašich benefitních systémů Sodexo, Benefit Plus, Edenred a Benefity.cz. Navíc naše studium trvá 15 minut denně. Budete tak mít dostatek času nejen na profesní růst, ale také na svou rodinu, přátele a zkrátka cokoliv, co vás baví. 

Pokud máte jakékoliv dotazy, napište nám nebo zavolejte. Mrkněte také na často kladené otázky! Zůstaňte v obraze a sledujte nás na LinkedIn nebo Facebooku!

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.