Jak se změnil trh práce pro rodiče – rozhovor se zakladatelkami platformy MUMDOO

Na EDU Effective se netajíme tím, že podporujeme zaměstnávání rodičů na zkrácené / sdílené úvazky a práci remote. Rozumíme potřebám rodičů realizovat se i mimo výchovu dětí a péči o domácnost. V rámci naší chystané spolupráce jsme si proto k dalšímu rozhovoru pozvali zakladatelky platformy MUMDOO, Kristýnu Cejnarovou a Lucii Bášovou. Bavili jsme se o tom, co MUMDOO připravuje, jakým výzvám čelí rodiče při hledání práce i o tom, jaká přináší MUMDOO řešení pro situace, se kterými rodiče a firmy na pracovním trhu setkávají. Tak jdeme na to. 

MUMDOO, usnadňuje rodičům návrat do práce

Platforma se zaměřuje na propojení rodičů s firemními projekty a nabídkami, které respektují jejich potřeby. Právě díky, Kristýně a Lucii dochází k pozitivním změnám v nastavení pracovních podmínek na českém trhu.

Zapojte se do sběru dat druhého ročníku reportu, který mapuje pracovní možnosti rodičů.

Data do reportu sbírá MUMDOO ve dvou rovinách. Formou dotazníku pro firmy z oblasti péče o rodiče a práce s nimi. Pokud, jste HR manažer, manažer diverzity nebo pracujete na vedoucí pozici a máte rozhodovací pravomoci s ohledem na práci s rodiči a péči o ně, můžete se zapojit tu

Jste rodič dítěte do čtyř let? Pak ženám z MUMDOO, můžete pomoci vyplněním dotazníku, který se zaměřuje na oblast pracovního zapojení, překážek a vaší motivace. Nejkratší cesta k dotazníku vede tudy.  

Data sbírá MUMDOO do konce května 2024.

Platformu MUMDOO jste zakládali s cílem propojovat maminky na mateřské  a rodičovské dovolené s flexibilními pracovními příležitostmi. Jak se podle vás změnil trh práce pro maminky od vašeho založení, a co bylo hlavním impulsem pro tyto změny?

Posun vidíme spíše ve veřejném prostoru, impulsem určitě je, že se tématu dostává poslední dobou velké pozornosti. Na straně zaměstnavatelů se situace také pomalu posouvá k lepšímu. Z naší zkušenosti, ale stále vidíme, že se jedná o individuální firmy nebo jednotlivé lídry, kteří považují téma za důležité a dají mu potřebnou prioritu. 

I tyhle první vlaštovky nám dělají radost. Ale doufáme, že kombinace větší osvěty a dobré praxe firem, kde úspěšně funguje zapojování pracovníků na zkrácené a flexibilní bázi, společně docílí rychlejší a větší změny. 

V roce 2022 jste spustili také MUMDOO+ co služba nabízí? Chystáte v MUMDOO i nějaké další služby?

MUMDOO+ je nástroj pro větší firmy, které vidí příležitost v rozšíření nabídky práce flexibilního a projektového charakteru svým zaměstnancům-rodičům (nebo i jiným skupinám zaměstnanců). Ať už firma stojí na úplném začátku, a potřebuje zasvětit do tématu a výhod poskytování flexibilní práce, nebo už má nějakou představu a potřebuje udělat analýzu, jak si stojí, až po implementaci velmi jednoduchého nástroje, MUMDOO+ aplikace

Ta umožňuje zaměstnavatelům udržet na pár kliknutí kontakt se všemi rodiči, informovat je o možnostech vzdělávání nebo jim třeba na základě jejich expertizy nabídnout vhodné projekty, se kterými potřebují interně pomoci.

Můžete nám více povědět o vašem chystaném reportu, který mapuje pracovní možnosti rodičů s malými dětmi? Jaké nové údaje a perspektivy druhý ročník reportu podle vás přinese?Report má za hlavní cíl ukázat lokální data o přáních, potřebách, motivacích i překážkách rodičů dětí do 4 let. Je pro nás extrémně důležité ukázat Česku reálná čísla. Jsme díky tomu schopné doporučit zaměstnavatelům, jak co nejlépe podpořit své zaměstnance na mateřské nebo rodičovské. Data z našeho reportu jsou také důležité pro stát, aby mohli upravovat podmínky pro rodiče podle toho jak to rodiče potřebují.

Letošní ročník bude obohacen o socio-demografická data repondentů a uvidíme tak, jak se situace liší u rodičů z různých sociálních vrstev, podle jejich vzdělání nebo podle místa bydliště. Toto nám opět poskytne extrémně relevantní data.

Jaké hlavní změny a výzvy očekáváte v nadcházejících letech v kontextu práce na dálku a flexibilních pracovních úvazků pro rodiče?

V oblasti flexibility práce pozorujeme už od pandemie velký posun, vzdálená práce (home office) nebo možnost si rozvrhnout pracovní čas podle svých potřeb se ukázalo jako fungující model. Nicméně největší překážkou je stále ještě mindset lídrů ve firmách. 

Jedním z nejnáročnějších aspektů nastavování flexibilních podmínek je přenastavení fungování firmy a vedení lidí na dálku. Tam doufáme, že pomohou příklady dobré praxe, které dlouhodobě ukazují, že zapojení rodičů je pro firmy nejen finančně výhodné, protože tím získávají loajální a zkušené zaměstnance s několika lety praxe, ale především pro další generace vstupující na pracovní trh bude nabídka takových podmínek opravdu nutností. 

Jaký dopad mělo partnerství s Ministerstvem práce a sociálních věcí na vaši práci a jaké konkrétní projekty nebo iniciativy z tohoto partnerství vyplývají?

Ministerstvo nám udělilo oficiální záštitu pro další ročník reportu o integraci rodičů pečujících o malé děti zpět do práce, z čehož máme obrovskou radost. Pro nás je tato spolupráce klíčová v tom, že právě MPSV je klíčovým hráčem v navrhování legislativy pro nastavení podmínek práce pro rodiče, ale zároveň v zajištění předškolní péče o ty nejmenší děti formou dětských skupin. 

MPSV a jeho představitelé nám poskytují platformu pro prezentaci závěrů, které z naší studie vyplývají, jelikož data, která v rámci průzkumu sbíráme a interpretujeme jsou základem pro tvorbu politiky v této oblasti. V neposlední řadě nám pomáhají se sběrem dat a doplňují nám sekundární data nutná k robustní analýze celé problematiky.

Jaké jsou nejčastější bariéry, které rodiče na mateřské čelí při hledání flexibilní práce, a jak MUMDOO pomáhá tyto bariéry překonávat?

Těch bariér je opravdu velká řada. Na straně zaměstnavatelů se bavíme hlavně o nedostupnosti flexibilních a zkrácených úvazků (v Česku se pohybujeme pouze okolo 6 %), ale také o nedůvěře zaměstnavatelů v tuto skupinu zaměstnanců. Naopak rodiče se potýkají s nedostatečnou kapacitou předškolních zařízení nebo vysokých cen u soukromého hlídání a v neposlední řadě také ve ztrátě sebevědomí. Pokud je žena několik let doma, má výrazně zhoršené vyjednávací podmínky při hledání nového zaměstnání. 

Naše role je tam taková, že našim expertkám s několikaletou praxí zprostředkováváme projektově orientovanou práci u malých a středně velkých podniků a tím jim nejen zajišťujeme pracovní příležitosti, ale také jim dodáváme sebevědomí se vrátit zpět do pracovního procesu nebo rozjet vlastní podnikání. Nově také pomáháme firmám najít mezi rodiči registrovanými v naší databázi stabilnější pracovní příležitosti. 

Pro firmy pak nabízíme širokou škálu nástrojů sloužících k zavádění flexibilních podmínek práce, ať už se jedná o workshopy pro management nebo naši aplikaci MUMDOO+ tak, aby ideálně samy zapojily své vlastní rodiče. 

V rámci našeho působení ve veřejném prostoru pak tohle téma řešíme se zástupci veřejné sféry a přinášíme datově podložená řešení. 

Jaké změny ve vzdělávání nebo dovednostech považujete za klíčové pro maminky, které chtějí zůstat konkurenceschopné na trhu práce?

Za nejdůležitější považujeme, že maminky budou mít vůbec přístup k navyšování a změně dovedností tak, aby zůstaly relevantní jednak pro svůj obor, ale celkově pro trh práce. Zároveň víme, že změna nastavení firem a zahrnutí i této zaměstnanecké skupiny mezi své priority ve vzdělávání by byla vítaná i na straně zaměstnanců – rodičů. 

Jak se v praxi projevují vaše doporučení pro firmy, které chtějí efektivně nabízet zkrácené úvazky pro rodiče? Můžete uvést příklady firem, které implementovaly vaše rady s viditelným úspěchem?

Vždy vycházíme ze situace dané firmy, díváme se na to, jak mají nastavené komunikační procesy, jaké možnosti už pro své zaměstnance nabízejí a analýza této výchozí pozice je pro naše doporučení zásadní. Někde začínáme od úplných základů, říkáme si, co všechno flexibilita vlastně je a jaké jsou třeba zásady fungujícího hybridního modelu práce. Důležité je i správné zadávání a kontrola jednotlivých úkolů. U těch pokročilejších firem pak nabízíme náš software MUMDOO+, pomocí kterého firmy mohou vytvářet projekty a automaticky je zadat jednotlivým zaměstnancům, kteří na nich již autonomně pracují a jen odevzdávají výstupy. 

Krásnou spolupráci máme třeba ve firmě NOTINO, kde ukazují, že práce s rodiči je pro ně opravdu priorita a chtějí ji rozvíjet i do budoucna.

Jakou roli hraje podle vás státní politika ve zlepšení pracovních podmínek pro rodiče? Jsou nějaké konkrétní politické změny, které byste chtěly vidět?

Naprosto klíčovou, stát nastavuje výši i podmínky na čerpání finanční podpory během mateřské i rodičovské a stejně tak otcovské dovolené. Zároveň má možnost podpořit zkrácené úvazky nebo vzdálenou práci a v neposlední řadě zajišťuje státem hrazenou předškolní péči ať už se jedná o státní školky nebo provoz dětských skupin a nově i sousedského hlídání.

Do budoucna bychom rády viděly větší podporu otců v péči o dítě, ať už formou osvěty o tom, že dítě má dva rodiče, kteří se o něj mohou plnohodnotně starat, nebo konkrétní kroky jako je prodloužení otcovské. A zároveň bychom uvítaly i podporu efektivních nástrojů pro zavádění flexibility například navýšení slevy na odvodech u zkrácených úvazků nebo zjednodušení administrativy, která se k tomu váže. 

Jakým způsobem se snažíte v MUMDOO podporovat work-life balance pro vaše klienty a jejich zaměstnance? Jaké strategie nebo nástroje se ukázaly jako nejefektivnější?

Musím se přiznat, že work-life balance je i pro nás samotné velká výzva a spíš posledních pár let jedeme v nastavení work-life blend, kdy péče o děti prostupuje a prokládá náš pracovní den. U našich klientů vždy zdůrazňujeme zásady well beingu u jejich zaměstnanců – možnost jim dopřát být offline a vypnout, kalibrovat množství práce na výši úvazku a průběžně takové nastavení revidovat a podpořit je v nastavování hranic pro oboustranně prospěšný pracovní vztah. 

Jaké konkrétní plány má MUMDOO do konce roku 2025? Můžete nám něco prozradit o vašich budoucích projektech nebo iniciativách?

Plánujeme pokračovat v rozjetých kolejích, protože máme pocit, že momentálně pokrývají všechny 3 důležité aktéry – rodiče, firmy i stát. Zároveň bychom se chtěly trochu více zaměřit na práci s firmami, kde vidíme, že systémové řešení zasáhne řádově více rodičů, než na které máme sami v MUMDOO kapacitu. Díky naší osvětové činnosti vidíme i větší mediální zájem bez kterého to dělat není jednoduché. 🙂

Cesta k vyšší flexibilitě a inkluzivitě na pracovním trhu vyžaduje osobní angažovanost a inovativní přístup. Platforma MUMDOO ukazuje, jak konkrétní akce mohou vést k reálným změnám, které pomáhají rodičům lépe sladit pracovní a rodinný život.

Váš hlas je důležitý pro rozvoj pracovních podmínek. Pokud jste rodič nebo ovlivňujete firemní politiku, zapojte se do našeho průzkumu. Vyplněním dotazníku pomůžete formulovat efektivní řešení a zlepšení stávající situace. 

Link na dotazník pro rodiče dětí do čtyř let.

Link na dotazník pro firmy.

Děkujeme Kristýně a Lucii za přijetí pozvání k rozhovoru a jejich inspirativní pohled na politiku zaměstnávání rodičů v Česku. 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.