Řešení etických dilemat v byznysu: dovednost, kterou mají advokáti v malíku

Právní prostředí se neustále vyvíjíadvokáti stále častěji čelí extrémním výzvám v zaměstnání. S nárůstem firemních skandálů, rostoucím vlivem technologií a globalizací podnikání přichází opakovaně do styku s etickými dilematy – a nezbývá nic jiného než se s nimi poprat. Ale jak na to? 

TIP: Sever SpriggHR zmiňuje šest nejčastějších etických problémů se kterými se zaměstnavatelé v současné době setkávají. Diskriminace, obtěžování, zdraví a bezpečnost na pracovišti, etika v účetnictví, smlouvy o mlčenlivosti, korporátní špionáž a ochrana soukromí – to jsou oblasti na které velmi pravděpodobně v rámci advokátní praxe narazíte. 

Odhalte neetické chování: Jak efektivně nahlásit a vyřešit problémy s manažery

Máte pochybnosti? Je v pořádku, že nechcete nečinně přihlížet a neetické chování tolerovat. Manažeři mají pro takové případy zavedené jasné kroky, podle kterých můžete postupovat. Pojďme si je představit:

  1. Sběr informací = shromážděte a prodiskutujte s nadřízeným veškeré relevantní skutečnosti.
  2. Definujte složení týmu = určete, kdo by se měl jednání zúčastnit (právní zástupce, IT nebo HR manažer).
  3. Zhodnoťte rozsah problému = je třeba posoudit rozsah problému a jeho dopad na lidi, kterých se týká.
  4. Komunikujte efektivně = využijte propracovaný komunikační plán, který je součástí krizové komunikace. 
  5. Pozor na emoce = řešení eticky vyhrocených situací může eskalovat – je emocionálně nabité. Myslete na to při sestavování týmu a nezapomeňte zachovat chladnou hlavu. 

Etika v obchodním právu

Etika slouží jako jakýsi morální kompas – řídí právní praxi a to zejména v kontextu obchodního práva. Z neetického jednání pomáhá vyvodit právní, reputační a finanční důsledky. Jako advokáti jste pověřeni ochranou spravedlnosti – to vyžaduje porozumění etickým principům a jejich aplikování do obchodního prostředí.

TIP: Věděli  jste, že v roce 2017 se neetického jednání dopustila 1 ze 7 velkých korporací? A tohle číslo neustále roste. Alexander Wagner ve svém TED Talku vysvětluje, jak může vést špatná mediální pověst k vysokým finančním ztrátám. 

Navigace etickými dilematy v byznysu

Abychom lépe pochopili obchodní právo v souvislosti s etikou, uvedeme si konkrétní příklad. Nemusíme sahat daleko do minulosti – vzpomínáte na skandál s emisemi společnosti Volkswagen? Firma manipulovala s údaji o emisích, aby splnila regulační normy. 

Případ vyvolává etické obavy odpovědnosti firmy vůči důvěře spotřebitelů a environmentálního dopadu na životní prostředí. Analýza podobných případů, pomáhá právníkům rozpoznat mnohostrannou povahu etických dilemat a potřebu proaktivního etického rozhodování.

TIP! Věděli jste, že pouze 17,2% žen v České republice pracuje na vedoucích pozicích? Pojďme to změnit! 

Etické paradigma

Jakmile právníka postavíte před etické dilema, spoléhá při rozhodování o dalším postupu na etické systémy, patří mezi ně:

  1. Teologický přístup = hodnotí důsledky jednání a určuje jeho etickou přijatelnost na základě výsledků. 
  2. Deontologický přístup = se naopak zaměřuje na dodržování morálních pravidel a povinností, bez ohledu na výsledky. 
  3. Virtuální etika = zdůrazňuje rozvoj ctností a charakterových vlastností při výběru etických možností. 

Pomocí těchto paradigmat vyhodnotí advokát rozsah situace z pohledu etiky a vybere vhodný postup pro danou situaci.

TIP:  Dle Boba McGannona lze detekovat etický problém pomocí změn vzorců chování. Věnujte pozornost okolnímu prostředí. Problém se může projevit například ve chvíli, kdy je potřeba zvýšit výkonnost. Více se dozvíte tady

Role právních profesionálů při podpoře etického chování

Právníci sehrávají klíčovou roli při formování etického chování v podnikání. Dodržováním etických standardů a prosazováním etických postupů advokáti podporují kulturní integritu a odpovědnost. Ovlivňují firemní rozhodování, prosazují dodržování právních a etických povinností a vytváří pevná korporátní pravidla. Díky tomu zabezpečí, aby firma jednala eticky a byla přínosem pro společnost.

TIP! Zjistěte, jaké výhody a dovednosti můžete získat prostřednictvím profesního vzdělání na EDU Effective. Staňte se lídry budoucnosti díky studiu MBA.

Kdy požádat o právní konzultaci? 

Některé problémy lze vyřešit interně, situace však může velmi snadno eskalovat. Příkladem může být ukončení pracovního poměru ve spojení se smlouvami o mlčenlivosti, nebo diskriminace ze strany zaměstnanců proti zaměstnavateli a naopak. 

Právní poradenství firmy často vyhledávají při revizi dohod, řešení obav z propuštění, určování pracovního statusu a vyřizování stížností podaných státním orgánům. 

Chcete prokázat svou expertízu v oboru práva?

Představujeme vám studijní program Effective LL.M.. Při studiu LL.M. se mimo jiné zaměříte na GDPR, Copyright, ochranu dat nebo kybernetickou bezpečnost. Prohloubíte své znalosti v obchodním managementu, leadershipu, efektivní komunikaci. Řešení konfliktů pro vás bude hračka. O studijním program se dozvíte více tady

TIP: Věděli jste, že k uhrazení našich programů můžete použít vaše kredity a body z benefitních systémů Sodexo, Benefit Plus, Edenred a Benefity.cz? A to se vyplatí!

Dodržováním etických standardů při zastupování zájmů klientů a organizací si udržíte důvěryhodnost a profesionální integritu. Vytvořením pevné etické základny budete snadno navigovat schopnost dělat správná rozhodnutí a přispívat tak k rozvoji spravedlivého a etického obchodního prostředí.

https://www.reuters.com/legal/volkswagen-prevails-against-us-counties-diesel-emissions-claims-2023-06-23/

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.