“EDU Effective dokáže oproti konkurenci nabídnout formu a obsah studia, který má smysl”, říká Martin Mandinec, MBA

Jsme obrovsky potěšeni, kolik nadšených studentů chce sdílet své dojmy a poznatky ze studia u nás na EDU Effective. Pro dnešní rozhovor jsme si vybrali pana Martina Mandince, našeho absolventa programů MBA v oblasti lidských zdrojů a MSc. v Managementu.

Martine, co vás přimělo k tomu se vůbec zamýšlet nad dalším profesním vzděláváním?

Velmi dobrá otázka. V mém případě se jedná o postupný pokrok nejen v mém profesním životě. Od profesního vzdělávání jsem v první řadě očekával získání nových vědomostí, což je v oboru, ve kterém pracuji, velmi důležité. Svět se neustále vyvíjí a je velmi důležité jej vnímat. V oblasti HR se toho za poslední měsíce událo tolik, že je nemyslitelné zůstat sedět jen nad pracovními dokumenty.

Další velkou výhodou profesního vzdělávání je skvělá příležitost poznat lidi ze stejného nebo podobného oboru, vytvořit nové vazby. Tímto způsobem si můžeme rozšiřovat své profesní kontakty a vytvořit si síť spolupracovníků, kteří budou nápomocni v další kariéře.

Jak jste se dozvěděl o našich programech na EDU Effective?

Před asi deseti lety jsem si velmi vážně pohrával s myšlenkou studia MBA v Praze. Byl jsem dokonce na studium přijat. Mé časové možnosti, které jsem v té době měl, mi ale neumožnili toto studium dokončit. Navíc se do toho přidaly zdravotní komplikace, které mám dodnes.

Před více než rokem jsem získal možnost stát u zrodu pracovní agentury a tím se má hlavní pracovní náplň “točí” kolem lidských zdrojů. Navíc jako představitel managementu naší společnosti jsem den co den konfrontován výzvami.

Hledal jsem proto možnost se posunout dál jak v oblasti lidských zdrojů, tak i managementu. Koncept vzdělávání, který bude splňovat podmínku, že mi umožní zachovat čas pro rodinu, práci a odpočinek. Od “strejdy vyhledávače” (myšleno Google) jsem získal odkazy na pro mě do této chvíle neznámý druh vzdělávání a to formou micro learningu. To byl jen velmi malý krůček k tomu, abych si začal zjišťovat více informací o EDU Effective.

Čím to, že u vás zvítězila neakademická forma vzdělávání?

Neakademická forma vzdělávání zvítězila tím, že jsem spíše člověk, který se rád učí od lidí z praxe a nerad se učí teorie životem nepodložené. Jsem proto nakloněn více neakademické formě, kde vedou přednášky především lidé z praxe. Jejich pohled na danou problematiku je velmi cenný.

Jak se Vám u nás studovalo? Je něco, co byste chtěl vyzdvihnout nebo poukázat? 

Studium mi otevřelo nové možnosti, jak do svého pracovního života implementovat rady lidí z oboru, možnost studovat na dálku a využívat moderní prostředky, která nám dává svět kolem nás. Tím, že není systém vázán na konkrétní zařízení, místo a čas, mohl jsem využívat jinak neproduktivní dobu. Určitá časová flexibilita byla právě to, co jsem od profesního vzdělávání očekával a dál očekávám. Jako člověk, který má zdravotní handicap, jsem uvítal možnost studia on-line. To, že se mi podařilo získat MBA a MSc., je důkazem toho, že je profesní vzdělání na EDU Effective nastaveno pro všechny, a to i pro lidi s určitým zdravotním postižením.

Mělo získání Vašich titulů vliv na vaši současnou kariéru, finanční ohodnocení, kredibilitu vás jako profesionála v oboru nebo na podíl ve vedení firmy?

Popravdě, více než získání titulů má na můj profesní život velký vliv získání znalostí a vědomostí od lektorů a poznání nových lidí v oboru. Ten titul je již taková malá třešinka na dortu, která zatím  zřejmě nebude mít v mé společnosti vliv na mé hodnocení.

Do jaké míry se Vám daří uplatňovat nabyté znalosti ve vašem oboru?

Vše má svůj postupný vývoj a uplatnění nabytých vědomostí do praxe sice započalo, ale i tak bude postupné. První nelehký úkol bude vytvoření týmu spolupracovníků, protože teď dělám určité personální změny. Zde jsem se nechal inspirovat právě lektory a jejich praktickými zkušenostmi.

Plánujete ještě nějaké další vzdělávání?

V tuto chvíli další vzdělávání neplánuji. Možná se v budoucnu zaměřím je na menší kurzy na konkrétní témata. Jsem rád, že mi bylo umožněno stát se ambasadorem EDU Effective. Motivuje mě to stále zůstávat ve spojení s kolegy a také studenty. Budu rád, pokud budu i já příkladem pro ty, co váhají, zda se touto cestou dát. V případě zájmu jsem otevřen i setkání, kde můžeme probrat případné otázky, pochybnosti. A kdo ví… tím, jak nás začíná obklopovat AI, tak se možná v budoucnu s některými potkám. MBA AI je celkem zajímavá možnost, kde pokračovat 😉

Je něco, co byste chtěl vzkázat našim kolegům nebo budoucím studentům?

Budu velmi rád, pokud se bude dál profesní vzdělávání posouvat kupředu. EDU Effective má k tomuto velmi dobře nakročeno. Oproti konkurenci dokáže nabídnout formu a obsah studia, který má smysl. Člověk může absolvovat vysoké školy, univerzity. Ale pokud nemá chuť do dalšího profesního vzdělávání, může zjistit, že mu pomalu ale jistě ujíždí pomyslný vlak. Celý život se učíme a určitým způsobem znalosti aplikujeme do svého profesního a osobního života. Proto jsem rád, že je zde skupina kolegů, kteří chtějí poskytnout bránu do světa informací a dalšího profesního i osobního růstu.

Co bych vzkázal studentům? Buďte otevření novým zkušenostem a přístupům. MBA vám nabídne příležitost poznat nové perspektivy a přístupy k řízení a strategii, které mohou posílit vaše schopnosti a přinést nové myšlenky do vašeho profesního života. Aktivně se zapojujte do diskusí a spolupracujte s kolegy. Profesní vzdělávání je skvělou příležitostí pro budování sítě profesní kontaktů a učení se od kolegů z různých oborů a kultur. Celkově si užijte své studium a buďte otevřeni novým příležitostem a výzvám, které se vám na cestě k profesnímu růstu nabídnou!

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.