Practical Educational Management

Doctor of Business Administration (DBA)

Získejte diplom DBA

Absolventi získají mezinárodně uznávaný profesní titul DBA a mezinárodní certifikáty IES a ICI

Nastartujte svou kariéru

Podpořte svůj osobní rozvoj a udělejte další krok k úspěšné kariéře

Mezinárodní networking

Spojte se studenty a absolventy z celého světa a navažte cenné kontakty pro vaši kariéru i život

Practical Educational Management 

  • Practical Educational Management je jednou z důležitých součástí vývoje vzdělávacích programů každé organizace, nestátní neziskové organizace či startupu. Vzdělaní, spokojení, efektivní a motivovaní zaměstnanci představují jeden z klíčových faktorů pro úspěch každé organizace.

  • DBA - Practical Educational management program pomůže studentům proniknout do mnohých činností potřebných pro efektivní využívání vzdělávacího managementu.

  • V další části programu se v rámci Vědecko-výzkumného modulu I.-VI. seznámíte s postupem přípravy disertační práce, metodami výzkumu, psaním a obhajobou disertační práce.
  • Poslední dva moduly jsou stvořené pro dokončení, odevzdání a obhajobu disertační práce. Student si vybírá téma disertační práce ze své oblasti studia.

  • Dále je od každého studenta vyžadována publikační činnost v rozsahu 4 odborných článků a účast na minimálně třech dalších aktivitách (webináře/konference). Všechny uvedené činnosti jsou povinné a nezbytné pro úspěšné absolvování.
  • Načerpejte inspiraci a zkušenosti od expertů, koučů a manažerů z úspěšných firem jako jsou AirBnB, BuzzFeed, Microsoft, Adidas, Nike, Kraft Heinz Company, Tesla, JetBlue, Danone, Alphabet, SC Johnson, Infor, IBM, Reddit, YouTube, LinkedIn, Yum!, Carnival, Uber, Casper, Levi's, Trivia a další.

Practical Educational Management
se skládá z 12 modulů

Doctor of Business Administration

1. Company learning and development program

Obsah modulu: Organizational Learning and Development, Components of Effective Learning, Setting and Managing Realistic Expectations for Your L&D Program, Data-Driven Learning Design, Motivating Your Team to Learn, Tips for Learner Engagement, Creating a Culture of Learning, Boosting Your Team's Productivity, Performance Management: Conducting Performance Reviews, etc.

2. Training program development

Obsah modulu: Gaining Internal Buy-In for Elearning Training, How to Design and Deliver Training Programs, Developing Managers in Organizations, Train the Trainer, Developing a Learning Mindset, etc.

3. Leadership program development and gamification

Obsah modulu: Creating a Leadership Development Program, Measuring Learning Effectiveness, Developing a Learning Mindset, Learning How to Increase Learner Engagement, Gamification of Learning, etc.

4. How to build a professional training

Obsah modulu: Build Your Own Professional Training: Quick Start Guide, Designing a Training Program: Setting Goals, Objectives, and Mediums, Training with Stories, Creating Fun and Engaging Video Training: The Why, Creating Fun and Engaging Video Training: The How, Using Humor In Training to Engage Your Audience, Using Neuroscience for More Effective L&D, Practical Success Metrics in Your Training Program, etc.

5. Diversity and inclusion

Obsah modulu: Diversity, Inclusion, and Belonging, Developing a Diversity, Inclusion, and Belonging Program, Rolling Out a Diversity and Inclusion Training Program in Your Company, Diversity Recruiting, Diversity and Inclusion in a Global Enterprise, Skills for Inclusive Conversations, Confronting Bias: Thriving Across Our Differences, etc.

6. Scientific-research module I. - Research, Information literacy

Obsah modulu: Literacy, Academic Research: Quantitative, Writing with Impact, etc.

7. Scientific-research module II. - Dissertation Writing I.

Obsah modulu: Writing Case Studies, Writing a Research Paper, Writing a Strong Essay, Writing Articles, etc.

8. Scientific-research module III. - Dissertation Writing II.

Obsah modulu: Writing in Plain English, Writing in Plain Language, Productivity Hacks for Writers, etc.

9. Scientific-research module IV. - Dissertation Writing III.

Obsah modulu: Grammar Foundations, Advanced Grammar, Editing and Proofreading, etc.

10. Scientific-research module V. - Submission and evaluation of the dissertation

Obsah modulu: V tomto modulu předložíte svou disertační práci a vedoucí s oponentem ji vyhodnotí. Úspěšné hodnocení je podmínkou postupu k obhajobě disertační práce.

11. Scientific-research module VI. - Dissertation defense preparation

Obsah modulu: Cílem tohoto modulu je příprava na prezentaci disertační práce a její obhajobu před komisí zkoušejících.

12. Dissertation defense

Obsah modulu: Posledním krokem úspěšného vystudování DBA je online obhajoba Vaší disertační práce a zodpovězení všech otázek před komisí zkoušejících.

Je pro mě online vzdělání to pravé?

Reference

Co o nás řekli naši studenti?

"Studijní materiály jsou přínosné. Přístup ke studiu je více zaměřený na praxi a dobře se díky němu učí."
Yulisar Ganda Putra, DBAProject Specialist
"MBA program u EDU Effective není jen o teorii, ale také o reálných zkušenostech od expertů ve svých oborech. Díky studiu jsem získal lepší přehled a dokázal jsem využít nově nabité vědomosti ve skutečném světě podnikání. Děkuji za názorné příklady od skutečných profesionálů"
Ing. Jan Strašek, MBAŠkoda Cars Sales Manager at Autocentrum BARTH a.s.
"Jsem opravdu nadšený. Program je skvělý pro lidi, kteří jsou hodně vytížení. Pomůže vám rozšířit si rozhled. Neváhejte, budete nadšení a spokojení jako já."
Leo Dvorak, LL.M.PR Manager