Chybějící lídři ve firmách: Důležitost rozvoje manažerů

V dnešním konkurenčním podnikatelském prostředí je nedostatek efektivních lídrů ve firmách častým problémem. V tomto článku se zaměříme na statistiky, které ukazují nedostatek lídrů ve firmách, vliv špatného vedení na fluktuaci ve firmách a vysvětlíme, proč je důležité, aby manažeři investovali do svého vzdělávání a rozvoje a transformovali se tak do pozice leaderů.

Nedostatek efektivních lídrů

Výzkum společnosti Deloitte ukázal, že až 95 % českých a slovenských respondentů považuje leadership za klíčovou komponentu pro úspěch a rozvoj organizací. Tento výzkum také identifikoval příliš mnoho změn a nedostatek požadovaných dovedností jako největší překážky pro efektivitu a přínos lídrů. Navíc studie provedená společností DDI (Development Dimensions International) zjistila, že až 57 % zaměstnanců, kteří opustili svou práci, uvádělo nadřízeného jako hlavní důvod odchodu.

Kvalita leadershipu a schopnost nadřízených vést a motivovat své týmy je tedy důležitým faktorem pro udržení zaměstnanců ve firmě a dosažení úspěchu.

Důležitost vzdělávání manažerů

Vzdělávací programy pro manažery se zaměřují na rozvoj klíčových dovedností vedení, jako je strategické myšlení, komunikace, řízení týmurozhodování. Zlepšení těchto schopností umožňuje manažerům lépe vést své týmy, udržet a motivovat zaměstnance a dosahovat firemních cílů.

Dříve byl lídr definován podle své pozice a počtu podřízených, avšak v současnosti je lídrem kdokoliv, kdo dokáže motivovat kolegy a vytvořit jim prostředí pro rychlé učení a experimentování s novými přístupy. Lídr se stává facilitátorem a mentorem, a rozhodování a řešení problémů se stávají týmovou prací bez ohledu na hierarchii či organizační strukturu.

Co dělá manažera úspěšným leaderem?

Zaměříme na klíčové vlastnosti a dovednosti, které vám pomohou stát se lepším lídrem ve vašem pracovním prostředí. Bez ohledu na to, jestli už na vedoucí pozici působíte nebo se na ni připravujete, tyto principy vám mohou pomoci rozvíjet se jako lídr a dosahovat úspěchu.

Komunikační dovednosti

Buďte schopni naslouchat a porozumět potřebám svých týmových členů. Vytvářejte jasná a srozumitelná sdělení, buďte otevření a přístupní pro dialog a konstruktivní zpětnou vazbu. Komunikujte jasně a včas informace a očekávání, aby se vaši lidé cítili informovaní a zapojení.

Vize a inspirace

Definujte si své cíle a představte si, kam chcete vést svůj tým nebo organizaci. Buďte inspirací pro ostatní tím, že sdílíte své nadšení a vášeň pro dosažení společných cílů.

Emoční inteligence a empatie

Buďte vnímaví k emocím a situacím svých lidí a projevte pochopení a podporu. Emoční inteligence vám pomůže efektivně reagovat na konflikty, řídit stresvytvářet pozitivní pracovní prostředí.

Delegování a rozvoj týmu

Jako lídr byste měli umět delegovat úkolydůvěřovat svým týmovým členům. Identifikujte jejich síly a schopnosti a přiřaďte jim odpovídající zodpovědnost. Z různých statistik vyplývá, že týmy, kterým je umožněno rozvíjet své dovednostipřebírat větší odpovědnost, dosahují vyšší produktivity a lepších výsledků.

Podle průzkumu společnosti Gallup z roku 2022 zjistilo pouze 22 % zaměstnanců, že jim jejich nadřízený věří a deleguje odpovědnosti. Nicméně zaměstnanci, kteří pociťují větší míru důvěry a delegování, jsou pravděpodobnější, že budou vysoce angažovaní a spokojeni s prací.

Rozvoj a učení

Buďte otevření novým přístupům, čtěte odbornou literaturu, zúčastněte se školeníhledejte mentory, kteří vám mohou poskytnout cenné rady a zkušenosti. 

TIP! Podpořte svůj rozvoj studiem MBA programu! U nás v EDU Effective probíhá studium kompletně online a formou microlearningu. Studujete tak po 15 minutových blocích. Mrkněte na naše MBA specializace

Rozhodování a řešení problémů

Schopnost leaderů kriticky myslet, analyzovat informace a hledat efektivní řešení je klíčová. Úspěšní lídři se uchylují ke strategiím, jako je hledání alternativních řešení, konzultace s týmemvážení rizik a přínosů před rozhodnutím. Tímto způsobem přistupují k rozhodování a řešení problémů s cílem dosáhnout nejlepších výsledků pro svůj tým a organizaci.

Motivace a podpora

Samotným přínosem pro leadera je schopnost motivovat svůj tým a poskytovat jeho členům potřebnou podporu. Existuje řada výzkumů a studií, které naznačují, jak důležité je tyto faktory ve vedoucí roli. Lídr, který se zaměřuje na motivaci a podporu týmu, může efektivněji dosáhnout zvýšené angažovanosti, produktivity a spokojenosti zaměstnanců.

Profesní vzdělávání s EDU Effective

Rádi vám pomůžeme s rozvojem vašich dovedností a nabízíme širokou škálu vzdělávacích programů v oblasti leadershipu, managementu, marketingu, HR a dalších. Naše vzdělávací instituce, EDU Effective, nabízí kvalitní vzdělání s tituly jako MBA, MSc., MPA, LL.M., DBA – s cenou už od 16 799 Kč, z čehož až 2500 Kč darujeme charitativním organizacím dle vašeho výběru. K uhrazení našich programu můžete použít vaše kredity a body z vašich benefitních systémů Sodexo, Benefit Plus, Edenred a Benefity.cz. 

Manažeři, kteří se aktivně podílejí na svém vzdělávání a rozvoji, mají větší šanci stát se silnými lídry, kteří jsou schopni vést své týmy ke společnému úspěchu. Stát se lepším lídrem vyžaduje kontinuální práci na rozvoji vlastních dovedností a vlastností. Pamatujte, že vůdčí schopnosti se mohou rozvíjet a zdokonalovat prostřednictvím vzdělávání, praxe a sebereflexe.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.