Certifikát a diplom: Dvojí uznání vašeho dosaženého vzdělání

V dnešním rychle se měnícím vzdělávacím prostředí je klíčové mít dokumenty, které účinně osvědčují vaše dovednosti, znalosti a kompetence získané studiem. Na EDU Effective Business School tento fakt jasně chápeme, a proto nabízíme našim studentům jak certifikát, tak diplom. Ale proč oba?


Certifikát: Potvrzení vašich znalostí a kompetencí

Absolventi profesních kurzů Effective MBA, Effective MPA, Effective MSc., Effective  LL.M. a Effective DBA na EDU Effective Business School získávají certifikát, který potvrzuje jejich studiem získané znalosti a kompetence.
Tento certifikát je potvrzením o tom, že jste absolvovali konkrétním vzdělávací program a úspěšně si osvojili potřebné dovednosti pro daný obor a získali v něm v praxi využitelné kompetence.

Diplom: Potvrzení o získání vašeho profesního titulu

V kontextu mezinárodního vzdělání jsou tituly jako Master of Business Administration, Master of Public Administration, Master of Laws nebo Doctor of Business Administration  často vnímány jako akademické. Avšak EDU Effective Business School poskytuje v praxi ihned využitelné profesní (ne vysokoškolské) vzdělání.

Vzhledem k odlišné legislativě v České republice, EU oproti některým jiným zemím světa a k zajištění jasnosti v oblasti uznávání a nostrifikace titulů (že se jedná o profesní ne akademický titul) vydáváme v souladu s legislativou na EDU Effective Business School český diplom a profesní tituly Master of Business Administration, Master of Public Administration, Master of Laws nebo Doctor of Business Administration.
Diplom tak slouží jako potvrzení získání profesního titulu a práva ho používat a zdůrazňuje vaše odborné postavení v daném oboru.

Proč tedy oba dokumenty?

Různé části světa mohou mít různý pohled na akademické a profesní tituly (a jejich uznávání). V některých zemích to problém není, jinde ano (především tam, kde jsou tituly  Master of Business Administration, Master of Public Administration, Master of Laws nebo Doctor of Business Administration považovány za vysokoškolské programy).
Certifikát o absolvování kurzu Effective MBA, Effective MPA, Effective MSc., Effective  LL.M. nebo Effective DBA a diplom o úspěšném dokončení studia Master of Business Administration, Master of Public Administration, Master of Laws nebo Doctor of Business Administration  tak spolu přináší jasnou výhodu pro možnost legálního používání získaného profesního titulu (ve zkácené podobě MBA, MPA, MSc.,  LL.M. nebo DBA) , například ve svém životopise, v obchodním styku, na vizitkách apod. a jasně definují a osvědčují vaše dovednosti a postavení v oboru. Zatímco certifikát zdůrazňuje konkrétní kompetence, které jste získali během studia, diplom potvrzuje získání vašeho profesní titulu.

Shrnutí

Na EDU Effective Business School jsme hrdí na to, že můžeme našim studentům poskytnout kompletní a jasné uznání jejich úsilí, znalostí a kompetencí. Ať už se rozhodnete postoupit v kariéře, změnit obor nebo pokračovat ve vzdělávání, s certifikátem, diplomem a profesním titulem z EDU Effective Business School budete mít nejlepší předpoklady pro váš další profesní růst.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.