Budoucnost Performance Managementu: 5 strategií, které by měl znát každý manažer

Jak už víte z předchozího článku, 95 % českých a slovenských respondentů považuje leadership manažerů za klíčovou komponentu pro úspěch a rozvoj organizací. Dnes se zaměříme na pět zásadních strategií, které by měl každý manažer znát. Tradiční postupy řízení výkonnosti se v dnešním dynamickém prostředí mění v neustálý proces zlepšování. Pro manažery je tak zásadní přizpůsobit se této změně a směřovat svůj vlastní rozvoj k osobnímu naplnění i k úspěchu svých týmů a podniků. V tomto příspěvku se podíváme na pět zásadních strategií, které mohou manažerům pomoci žít život plný neustálého zlepšování a dosahování lepších výsledků.

1. Poznejte sami sebe

Výkonnost jednotlivce i organizace se optimalizuje prostřednictvím Performance Managementu. Jeho součástí jsou dynamické procesy, zpětná vazba a flexibilní přístupy k dosahování úspěchu na úrovni jednotlivce, týmu i organizace. Porozumění vašich schopností a zájmů je pro měření vlastního pokroku zásadní. Pravidelně vyhodnocujte svůj osobní rozvoj a porovnávejte jej s dosavadními sebehodnoceními. Oslavujte své úspěchy, stejně jako své znalosti a dovednosti. Prvním krokem k celoživotnímu zlepšování výkonnosti je stavět na těchto základech.

TIP! Věděli jste, že pouze 17,2% českých žen působí na vedoucích pozicích! Přečtěte si, jak se vyrovnat evropskému průměru! 

2. Vytvoření portfolia cílů: krátkodobé a dlouhodobé cíle

Manažeři musí udržovat široké portfolio cílů, aby podpořili neustálý pokrok a osobní růst. Tato strategie zahrnuje vytvoření rovnováhy mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli, což vede k vytvoření komplexního rámce pro dosažení úspěchu. Zde se blíže podíváme na význam portfolia cílů a na to, jak může podpořit zlepšování výkonnosti:

Strategické a krátkodobé cíle
Zahrnutí strategických a krátkodobých cílů do vašeho portfolia vám umožní zaměřit se na oblasti, ve kterých lze rychle dosáhnout rychlého zlepšení. Tyto cíle mohou zahrnovat zlepšení odborných schopností, zdokonalení procesů nebo zvýšení efektivity každodenního provozu. Stanovení dosažitelných a měřitelných cílů vytváří dynamiku a podporuje pokrok na vaší cestě za úspěchem.

Dlouhodobé cíle
Kromě krátkodobých cílů je důležité zahrnout do svého portfolia i cíle dlouhodobé. Tyto cíle mohou zahrnovat získání nových kvalifikací, kariérní postup v rámci organizace nebo poznávání nových oborů. Dlouhodobé cíle vám dávají pocit smysluplnosti a směřování a umožňují vám tak zaměřit se na dosahování významných úspěchů.

3. Akceptování chyb: poučte se z neúspěchů

Podstupování rizik s sebou nese možnost neúspěchu. Místo toho, abyste se mu vyhýbali, vnímejte neúspěch jako příležitost k růstu. Zamyslete se nad svými minulými neúspěchy a nad tím, proč jste možná nenaplnili svá vlastní očekávání. Učení se z chyb je důležitým prvkem procesu vývoje. Jak doporučuje například podnikatelka Esther Dysonová: „Dělejte nové chyby“, abyste se posunuli mimo svou komfortní zónu a podpořili tak neustálý růst.

Úspěšní manažeři si uvědomují, že z neúspěchů lze získat užitečné ponaučení, místo toho, aby se jich báli nebo se jim vyhýbali. Zde se podrobněji podíváme na to, proč je akceptování neúspěchu důležité a jak pomáhá ke zlepšení výkonnosti:

Podstupování rizik a růst
Podstupování rizik je základní součástí růstu a inovací. Manažeři, kteří akceptují neúspěch, si uvědomují rizika a výzvy, které s sebou nese posouvání limitů. Neúspěchy svědčí o tom, že jste se odvážili vystoupit ze své komfortní zóny a usilovat o ambiciózní cíle. Vnímání neúspěchu jako odrazového můstku k úspěchu vám umožní získat z neúspěchů užitečný náhled a poznatky, což podpoří váš osobní i profesní rozvoj.

Budování kultury ve firmě
Akceptování neúspěchu udává tón kultuře vzdělávání v organizaci. Když manažeři otevřeně přiznávají a řeší neúspěchy, povzbuzuje to zaměstnance, aby se svěřili se svými vlastními nezdary, a buduje to pocit psychologického bezpečí a důvěry. Organizace mohou rozvíjet průběžné učení, inovace a rozvoj na všech úrovních tím, že vytvoří klima, které bude vnímat neúspěchy jako šanci na pokrok.

TIP! Podpořte svůj rozvoj studiem MBA programu v EDU Effective, kde probíhá studium kompletně online a formou microlearningu. Studujete tak po 15 minutových blocích. Mrkněte na naše MBA specializace

4. Zpětná vazba

Pravidelné získávání zpětné vazby je účinnou metodou pro manažery, kteří usilují o neustálé zlepšování výkonu. I když je sebereflexe důležitá, externí podněty ostatních poskytují nové pohledy, odhalují slepá místa a možnosti zlepšení. Kolegové, nadřízení, členové týmu, a dokonce i externí zainteresované strany mohou poskytnout poznatky a postřehy, které jste možná přehlédli. Jejich názory mohou vrhnout světlo na vaše silné a slabé stránky a poskytnout vám ucelenější obraz o vašem výkonu.

Vyhledávání zpětné vazby navíc ukazuje vaši otevřenost, pokoru a ochotu učit se od ostatních. Podporuje důvěru, spolupráci a lepší vazby mezi kolegy a členy týmu. Zaměstnanci jsou více nakloněni poskytovat upřímné a konstruktivní připomínky, pokud se cítí být vyslyšeni a oceněni. Tato smyčka zpětné vazby podporuje kulturu neustálého zlepšování a zvyšuje celkovou výkonnost týmu.

5. Maximální motivace: mise a účel

Definovaný cíl nebo účel vaší práce je hnací silou pro neustálé odhodlání a vášeň. Sjednoťte své kariérní úsilí se svými základními hodnotami a cíli. Pochopení toho, proč jste na této zemi, a vlivu, který si přejete mít, dodá vaší práci smysl. Aktivním propojením svých činností s vaší misí nebo účelem můžete dosáhnout trvalého zlepšení výkonnosti.

Průběžné zlepšování výkonnosti je v dnešním stále se vyvíjejícím prostředí nejen dosažitelné, ale pro manažery i nezbytné. Zavedením těchto pěti strategií se můžete vydat na cestu neustálého růstu, ze které budete mít prospěch nejen vy, ale také posílíte své týmy a podpoříte úspěch vaší organizace. Uplatněním těchto strategií dosáhnete svého maximálního potenciálu pro pracovní, ale i celoživotní seberozvoj.

TIP! Podle průzkumu společnosti LinkedIn o seberozvoji se 58 % zaměstnanců lépe učí pomocí metody microlearning, protože je to více efektivní a snadno vstřebatelné. Více se dozvíte v tomto článku.

MBA programy od EDU Effective

Tyto strategie jsou jen malou částí celého MBA programu – Executive Management, kde se dozvíte, jak na strategické řízení, vedení lidí, osobní rozvoj a mnohé další. Nevynecháme ani témata týkající se marketingu, lidských zdrojů a projektového řízení. S námi získáte kvalitní vzdělání – MBA, MSc., MPA, LL.M., DBA – s cenou už od 16 799 Kč, z čehož až 2500 Kč darujeme charitativním organizacím dle vašeho výběru. K uhrazení našich programu můžete použít vaše kredity a body z vašich benefitních systémů Sodexo, Benefit Plus, Edenred a Benefity.cz. Navíc našemu studiu se můžete věnovat jen 15 minut denně

Pokud máte jakékoliv dotazy, napište nám nebo zavolejte. Mrkněte také na často kladené otázky! Zůstaňte v obraze a sledujte nás na LinkedIn nebo Facebooku!

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.