MBA, MSc., MPA & LL.M. školné*

Vybírat můžete z cenových balíčků podle vašich potřeb a očekávání. Jednotlivé prvky lze dokupovat.

SPONZOR
14 475 Kč
nebo 12x 1 395 Kč
Balíček zahrnuje:
✅ Studium 1 programu
❌ Bez vložených reklam
✅ Hotline (telefon, video) do 3 prac. dnů
✅ Další studijní program se slevou 5%
ℹ️ Měsíční kurz navíc
ℹ️ Možnost prodloužení studia
ℹ️ Digitální certifikáty v průběhu studia
ℹ️ Tištěný diplom a transcript
ℹ️ Členství v Alumni+ po studiu
ℹ️ Přístup ke studijním materiálům po studiu
Přihláška
Balíček SPONZOR
GROWTH
16 775 Kč
nebo 12x 1 495 Kč
Balíček zahrnuje:
✅ Studium 1 programu
✅ Bez vložených reklam
✅ Hotline (telefon, video) do 2 prac. dnů
✅ Další studijní program se slevou 10%
✅ 1 měsíční kurz navíc
✅ Možnost prodloužení studia až o 2 měsíce
✅ Digitální certifikáty v průběhu studia
ℹ️ Tištěný diplom a transcript
ℹ️ Členství v Alumni+ po studiu
ℹ️ Přístup ke studijním materiálům po studiu
Přihláška
Balíček GROWTH
OPPORTUNITY
64 975 Kč
nebo 12x 5 995 Kč
Balíček zahrnuje:
✅ Studium 2 programů
✅ Bez vložených reklam
✅ Prioritní Hotline (telefon, video)
✅ Další studijní program se slevou 30%
✅ 10 měsíčních kurzů
✅ Možnost prodloužení studia až o 12 měsíců
✅ Digitální certifikáty v průběhu studia
✅ Tištěný diplom a transcript
✅ 2 roky členství v Alumni+ po studiu
✅ 2 roky přístup ke studijním materiálům po studiu
✅ Účast na vámi zvolených webinářích
✅ Účast na slavnostním zakončení
✅ Možnost uspořádat webinář na vaše téma
A mnoho dalšího
Přihláška
Balíček OPPORTUNITY

* Všechny balíčky již obsahují:

 • Absolvování zvoleného studia v délce až 12 měsíců bez nutnosti dalších plateb
 • Vydání diplomu a transcriptu v digitální podobě
 • Emailovou a chatovou podporu Osobního studijního poradce
 • 14 denní garanci denního vrácení školného
 • Možnost pozadí na sociální sítě (Facebook, LinkedIn, Instagram) a podpis do emailu pro váš osobní branding
 • Pravidelné zasílání Newsletteru a tipů na osobní rozvoj Selflearning
 • Bonusy ke studium v hodnotě přes 1.300 EUR
 • Možnost zvýhodněného dokoupení dalších výhod, označených ikonkou ℹ️
 • Přístup ke studentskému fóru a členství v LinkedIn skupině
 • Příspěvek na charitu dle vašeho výběru €25

Elevate your career with Effective Courses

Choose the pricing that suits your needs and expectations the best or add features on your own

SPONSOR
€ 595
or 12x € 54
Included:
✅ Study of 1 program
❌ No embedded ads
✅ Hotline (phone, video) up to 3 working days
✅ Another study program with a 5% discount
ℹ️ Extra monthly courses
ℹ️ Possibility to extend the study
ℹ️ Digital certificates during studies
ℹ️ Digital Certificate of Competence
ℹ️ Printed diploma and transcript
ℹ️ Alumni+ membership after
graduation
ℹ️ Access to study materials
ℹ️ Participation in the graduation ceremony
Enroll now
SPONSOR PACKAGE
GROWTH
€ 695
or 12x € 61
Included:
✅ Study of 1 program
✅ No embedded ads
✅ Hotline (phone, video) up to 2 working days
✅ Another study program with a 10% discount
✅ 1 extra monthly course
✅ Possibility to extend the study by up to 2 months
✅ Digital certificates during studies
✅ Digital Certificate of Competence
ℹ️ Printed diploma and transcript
ℹ️ Alumni+ membership after
graduation
ℹ️ Access to study materials
ℹ️ Participation in the graduation ceremony
Enroll now
GROWTH PACKAGE
OPPORTUNITY
€ 2.655
or 12x € 244
Included:
✅ Study of 2 programs
✅ No embedded ads
✅ Priority hotline (phone, video)
✅ Another study program with a 30% discount
✅ 10 month courses
✅ Possibility to extend the study by up to 12 months
✅ Digital certificates during studies
✅ Digital Certificate of Competence
✅ Printed diploma and transcript
✅ 2 years of Alumni+ membership after graduation
✅ 2 years access to study materials
✅ Participation in webinars of your choice
✅ Priority selection of closing ceremony
✅ Possibility to organize a webinar on your topic
✅ Participation in the graduation ceremony and 2 guests
✅ Networking at the graduation ceremony
And many more
Enroll now
OPPORTUNITY PACKAGE

*  All packages already include:

 • Up to 12 months of studies with no additional payment
 • Diploma and transcript issue in digital form
 • E-mail and chat support from a Personal Study Advisor
 • 14 - day money back guarantee - no questions asked
 • Branded cover images for your social networks (Facebook, LinkedIn, Instagram) and email signature
 • Regular newsletter subscription and personal development tips and Selflearning access
 • Study bonuses worth over €1,300
 • Discounted purchase of additional benefits marked with ℹ️ icon.
 • Access to our student forum and membership of the LinkedIn Networking group
 • €25 contribution to a charity of your choice on your behalf 

Offered plans

Choose the pricing that suits your needs and expectations the best or add features on your own

SPONSOR
€ 595
or 12x € 54
Included:
✅ Study of 1 program
❌ Embedded ads
✅ Hotline (phone, video) up to 3 working days
✅ Another study program with a 5% discount
❌ Extra monthly courses
❌ Possibility to extend the study
❌ Digital certificates during studies
❌ Digital Certificate of Competence
❌ Printed diploma and transcript
❌ Alumni+ membership after
graduation
❌ Access to study materials
❌ Participation in the graduation ceremony
Enroll now
SPONSOR PACKAGE
GROWTH
€ 695
or 12x € 61
Included:
✅ Study of 1 program
✅ No ads
✅ Hotline (phone, video) up to 2 working days
✅ Another study program with a 10% discount
✅ 1 extra monthly course
✅ Possibility to extend the study by up to 2 months
✅ Digital certificates during studies
✅ Digital Certificate of Competence
❌ Printed diploma and transcript
❌ Alumni+ membership after
graduation
❌ Access to study materials
❌ Participation in the graduation ceremony
Enroll now
GROWTH PACKAGE
OPPORTUNITY
€ 2.655
or 12x € 244
Included:
✅ Study of 2 programs
✅ No ads
✅ Priority hotline (phone, video)
✅ Another study program with a 30% discount
✅ 10 month courses
✅ Possibility to extend the study by up to 12 months
✅ Digital certificates during studies
✅ Digital Certificate of Competence
✅ Printed diploma and transcript
✅ 2 years of Alumni+ membership after graduation
✅ 2 years access to study materials
✅ Participation in webinars of your choice
✅ Priority selection of closing ceremony
✅ Possibility to organize a webinar on your topic
✅ Participation in the graduation ceremony and 2 guests
✅ Networking at the graduation ceremony
And many more
Enroll now
OPPORTUNITY PACKAGE

*  All packages already include:

 • Up to 12 months of studies with no additional payment
 • Diploma and transcript issue in digital form
 • E-mail and chat support from a Personal Study Advisor
 • 14 - day money back guarantee - no questions asked
 • Branded cover images for your social networks (Facebook, LinkedIn, Instagram) and email signature
 • Regular newsletter subscription and personal development tips and Selflearning access
 • Study bonuses worth over €1,300
 • Discounted purchase of additional benefits
 • Access to our student forum and membership of the LinkedIn Networking group
 • €25 contribution to a charity of your choice on your behalf 

Obtain Professional Certificate

Graduates receive a completion certificate of the professional

Effective Course.

Boost your Professional career

Take your career growth and personal development to the next level.

Start your global Networking

Connect with people around the world and make valuable business connections.

100 % online

Gain knowledge picked from the endless possibilities of the online world and video courses!

 • Learn from Industry Leaders
 • Up-to-date content
 • Study anywhere, any time, at your own pace
 • You can start studying immediately
Hands on computer

15-mins a day

Revolutionary method based on scientifically-backed microlearning

 

 • 15 minutes long daily blocks
 • 10 months in total
 • Divided into 10 modules
 • 100% flexible and convenient

Školné*

Vybírat můžete z cenových balíčků podle vašich potřeb a očekávání

SPONZOR
14 475 Kč
nebo 12x 1 395 Kč
Balíček zahrnuje:
✅ Studium 1 programu
✅ Vložená reklama
✅ Hotline (telefon, video) do 3 prac. dnů
✅ Další studijní program se slevou 5%
Přihláška
Balíček SPONZOR
GROWTH
16 775 Kč
nebo 12x 1 495 Kč
Balíček zahrnuje:
✅ Studium 1 programu
❌ Vložená reklama
✅ Hotline (telefon, video) do 2 prac. dnů
✅ Další studijní program se slevou 10%
✅ 1 měsíční kurz navíc
✅ Možnost prodloužení studia až o 2 měsíce
✅ Digitální certifikáty v průběhu studia
✅ Digitální certifikát o kompetencích
Přihláška
Balíček GROWTH
OPPORTUNITY
64 975 Kč
nebo 12x 5 995 Kč
Balíček zahrnuje:
✅ Studium 2 programů
❌ Vložená reklama
✅ Prioritní Hotline (telefon, video)
✅ Další studijní program se slevou 30%
✅ 10 měsíčních kurzů
✅ Možnost prodloužení studia až o 12 měsíců
✅ Digitální certifikáty v průběhu studia
✅ Digitální certifikát o kompetencích
✅ Tištěný diplom a transcript
✅ Tištěný certifikát o kompetencích
✅ Přednostní výběr slavnostního zakončení
✅ Účast na vámi zvolených webinářích
✅ 2 roky členství v Alumni+ po studiu
✅ 2 roky přístup do LMS po studiu
✅ 2 roky přístup k video obsahu po studiu
✅ 2 roky přístup do eBook a audio knihovny po studiu
✅ Sleva 50% (2 roky) na webináře po studiu
✅ 30% sleva na studium DBA
✅ Sleva 80% na účast na konferencích
✅ Sleva 80% na networking
✅ Možnost uspořádat webinář na vaše téma
✅ Účast na slavnostním zakončení
✅ Účast na slavnostním zakončení pro dva hosty
✅ Networking v rámci slavnostního zakončení
Přihláška
Balíček OPPORTUNITY

* Všechny balíčky již obsahují:

 • Absolvování zvoleného studia v délce až 12 měsíců bez nutnosti dalších plateb
 • Vydání diplomu a transcriptu v digitální podobě
 • Emailovou a chatovou podporu Osobního studijního poradce
 • 14 denní garanci denního vrácení školného
 • Možnost pozadí na sociální sítě (Facebook, LinkedIn, Instagram) a podpis do emailu pro váš osobní branding
 • Pravidelné zasílání Newsletteru a tipů na osobní rozvoj Selflearning
 • Bonusy ke studium v hodnotě přes 1.300 EUR (ZDE BUDE LINK NA STRÁNKU S BONUSY)
 • Možnost zvýhodněného dokoupení dalších výhod (ZDE BUDE LINK NA ÚPLNÝ CENÍK)
 • Přístup ke studentskému fóru a členství v LinkedIn skupině
 • Příspěvek na charitu dle vašeho výběru €25

Školné*

Vybírat můžete z cenových balíčků podle vašich potřeb a očekávání

SPONZOR
14 475 Kč
nebo 12x 1 395 Kč
Balíček zahrnuje:
✅ Studium 1 programu
✅ Vložená reklama
✅ Hotline (telefon, video) do 3 prac. dnů
✅ Další studijní program se slevou 5%
Přihláška
Balíček SPONZOR
GROWTH
16 775 Kč
nebo 12x 1 495 Kč
Balíček zahrnuje:
✅ Studium 1 programu
❌ Vložená reklama
✅ Hotline (telefon, video) do 2 prac. dnů
✅ Další studijní program se slevou 10%
✅ 1 měsíční kurz navíc
✅ Možnost prodloužení studia až o 2 měsíce
✅ Digitální certifikáty v průběhu studia
✅ Digitální certifikát o kompetencích
Přihláška
Balíček GROWTH
OPPORTUNITY
64 975 Kč
nebo 12x 5 995 Kč
Balíček zahrnuje:
✅ Studium 2 programů
❌ Vložená reklama
✅ Prioritní Hotline (telefon, video)
✅ Další studijní program se slevou 30%
✅ 10 měsíčních kurzů
✅ Možnost prodloužení studia až o 12 měsíců
✅ Digitální certifikáty v průběhu studia
✅ Digitální certifikát o kompetencích
✅ Tištěný diplom a transcript
✅ Tištěný certifikát o kompetencích
✅ Přednostní výběr slavnostního zakončení
✅ Účast na vámi zvolených webinářích
✅ 2 roky členství v Alumni+ po studiu
✅ 2 roky přístup do LMS po studiu
✅ 2 roky přístup k video obsahu po studiu
✅ 2 roky přístup do eBook a audio knihovny po studiu
✅ Sleva 50% (2 roky) na webináře po studiu
✅ 30% sleva na studium DBA
✅ Sleva 80% na účast na konferencích
✅ Sleva 80% na networking
✅ Možnost uspořádat webinář na vaše téma
✅ Účast na slavnostním zakončení
✅ Účast na slavnostním zakončení pro dva hosty
✅ Networking v rámci slavnostního zakončení
Přihláška
Balíček OPPORTUNITY

* Všechny balíčky již obsahují:

 • Absolvování zvoleného studia v délce až 12 měsíců bez nutnosti dalších plateb
 • Vydání diplomu a transcriptu v digitální podobě
 • Emailovou a chatovou podporu Osobního studijního poradce
 • 14 denní garanci denního vrácení školného
 • Možnost pozadí na sociální sítě (Facebook, LinkedIn, Instagram) a podpis do emailu pro váš osobní branding
 • Pravidelné zasílání Newsletteru a tipů na osobní rozvoj Selflearning
 • Bonusy ke studium v hodnotě přes 1.300 EUR (ZDE BUDE LINK NA STRÁNKU S BONUSY)
 • Možnost zvýhodněného dokoupení dalších výhod (ZDE BUDE LINK NA ÚPLNÝ CENÍK)
 • Přístup ke studentskému fóru a členství v LinkedIn skupině
 • Příspěvek na charitu dle vašeho výběru €25

MBA, MSc., MPA & LL.M. školné SK*

Môžete si vybrať z cenových balíkov podľa svojich potrieb a očakávaní. Jednotlivé prvky je možné zakúpiť.

SPONZOR
595 €
alebo 12x 54€
Balíček obsahuje:
✅ Štúdium 1 programu
❌ Bez vložených reklám
✅ Hotline (telefón, video) do 3 pracovných dní
✅ Ďalší študijný program s 5% zľavou
ℹ️ Extra mesačný kurz
ℹ️ Možnosť predĺženia štúdia
ℹ️ Digitálne certifikáty počas štúdia
ℹ️ Vytlačený diplom a transcript
ℹ️ Členstvo v programe Alumni+ po štúdiu
ℹ️ Prístup k študijným materiálom po štúdiu
PRIHLÁŠKA
Balíček SPONZOR
GROWTH
695 €
alebo 12x 61€
Balíček obsahuje:
✅ Štúdium 1 programu
✅ Bez vložených reklám
✅ Hotline (telefón, video) do 2 pracovných dní
✅ Ďalší študijný program s 10% zľavou
✅ 1 mesačný kurz navyše
✅ Možnosť predĺžiť si štúdium až o 2 mesiace
✅ Digitálne certifikáty počas štúdia
ℹ️ Vytlačený diplom a transcript
ℹ️ Členstvo v programe Alumni+ po štúdiu
ℹ️ Prístup k študijným materiálom po štúdiu
PRIHLÁŠKA
Balíček GROWTH
OPPORTUNITY
2.655 €
alebo 12x 85€
Balíček obsahuje:
✅ Štúdium 2 programov
✅ Bez vložených reklám
✅ Prioritní Hotline (telefón, video)
✅ Ďalší študijný program s 30% zľavou
✅ 10 mesačných kurzov
✅ Možnosť predĺžiť si štúdium až o 12 mesiacov
✅ Digitálne certifikáty počas štúdia
✅ Vytlačený diplom a transcript
✅ 2 roky členstva Alumni+ po štúdiu
✅ 2 roky prístupu k študijným materiálom po ukončení štúdia
✅ Účasť na webinároch podľa vlastného výberu
✅ Účasť na záverečnom ceremoniáli
✅ Možnosť zorganizovať webinár na vašu tému
A mnoho dalšího
PRIHLÁŠKA
Balíček OPPORTUNITY

*  Všetky balíčky zahŕňajú:

 • Dokončenie zvoleného štúdia až na 12 mesiacov bez potreby ďalších platieb
 • Vydanie diplomu a a transcriptu v digitálnej forme
 • E-mailovú a chatovú podporu osobného študijného poradcu
 • 14-dňovú záruku vrátenia školného
 • Pravidelný newsletter a tipy na osobný rozvoj v Self-learning
 • Študijné bonusy v hodnote viac ako 1 300 €
 • Možnosť zvýhodneného nákupu ďalších výhod označených symbolom ℹ️
 • Prístup na študentské fórum a členstvo v skupine LinkedIn
 • Príspevok na charitatívnu organizáciu podľa vlastného výberu 25 €

MBA, MSc., MPA & LL.M. školné*

Vybírat můžete z cenových balíčků podle vašich potřeb a očekávání. Jednotlivé prvky lze dokupovat.

SPONZOR
14 475 Kč
nebo 12x 1 395 Kč
Balíček zahrnuje:
✅ Studium 1 programu
❌ Vložená reklama
✅ Hotline (telefon, video) do 3 prac. dnů
✅ Další studijní program se slevou 5%
Přihláška
Balíček SPONZOR
GROWTH
16 775 Kč
nebo 12x 1 495 Kč
Balíček zahrnuje:
✅ Studium 1 programu
✅ Bez vložených reklam
✅ Hotline (telefon, video) do 2 prac. dnů
✅ Další studijní program se slevou 10%
✅ 1 měsíční kurz navíc
✅ Možnost prodloužení studia až o 2 měsíce
✅ Digitální certifikáty v průběhu studia
✅ Digitální certifikát o kompetencích
Přihláška
Balíček GROWTH
OPPORTUNITY
64 975 Kč
nebo 12x 5 995 Kč
Balíček zahrnuje:
✅ Studium 2 programů
✅ Bez vložených reklam
✅ Prioritní Hotline (telefon, video)
✅ Další studijní program se slevou 30%
✅ 10 měsíčních kurzů
✅ Možnost prodloužení studia až o 12 měsíců
✅ Digitální certifikáty v průběhu studia
✅ Digitální certifikát o kompetencích
✅ Tištěný diplom a transcript
✅ Tištěný certifikát o kompetencích
✅ Přednostní výběr slavnostního zakončení
✅ Účast na vámi zvolených webinářích
✅ 2 roky členství v Alumni+ po studiu
✅ 2 roky přístup do LMS po studiu
✅ 2 roky přístup k video obsahu po studiu
✅ 2 roky přístup do eBook a audio knihovny po studiu
✅ Sleva 50% (2 roky) na webináře po studiu
✅ 30% sleva na studium DBA
✅ Sleva 80% na účast na konferencích
✅ Sleva 80% na networking
✅ Možnost uspořádat webinář na vaše téma
✅ Účast na slavnostním zakončení
✅ Účast na slavnostním zakončení pro dva hosty
✅ Networking v rámci slavnostního zakončení
Přihláška
Balíček OPPORTUNITY

Details about Effective MBA

Length of the course

Study only 10 months. Do you need more time? No problem, you have 2 extra months as a time reserve. Note: To maintain the effectivity of the studies, there is a 4-hour delay set between two individual blocks.

Entry Requirements

University degree level or secondary education with appropriate professional experience.

Language

Our Effective Courses are in English; however, written outputs can be submitted in your native language. Videos have transcripts or the option of subtitles in English or various auto-generated languages for better understanding.

Tuition

Tuition - You can choose one installment of €695 or 10 monthly installments of €99.

Networking

Join our LinkedIn Networking group and connect with our other Students and Graduates.

Start of the course

You can start immediately, even today.

Charity

EDU Effective donates €25 to charity for each student who completes their studies. Together we help those in need.

Support

Contact your study support anytime you want.

SPONZOR

Měsíční kurzy nad rámec studia1 879 Kč/ kurz
Možnost prodloužení studia625 Kč / měsíc - od 13 měsíce studia
Digitální certifikáty v průběhu studia3 000 Kč

GROWTH

1 měsíční kurz zdarma, další 1 879 Kč/kurz

625 Kč / měsíc - od 15 měsíce studia

v ceně balíčku

SUCCESS

2 měsíční kurzy zdarma, další 1 879 Kč/kurz

625 Kč / měsíc - od 19 měsíce studia

v ceně balíčku

OPPORTUNITY

10 měsíčních kurzů zdarma, další 1 879 Kč/kurz

625 Kč / měsíc - od 31 měsíce studia

v ceně balíčku

EDU Effective

Price List

Effective Courses

Optional Costs - NOT required for course completion

Hard Copy of Diploma and Transcript
Includes Diploma & Transcript issuance and shipping
€95
Effective MBA, MPA, MSc. or LL.M. Course Extension
From the 13th month of your studies
€25 / month
DBA Course Extension
From the 31st month of your studies
€25 / month
Study Break (One-time charge)
Pause your studies for a period longer than 3 months
€45
Extra Module from Other Specialization
Add another module from a different specialization / course
€19
Course Specialization Change (from 2nd module on)
Change of your study specialization in the second module or later
€75
Apostille of Diploma
For countries inside Hague convention
€150
Superlegalization of Diploma
For countries outside Hague convention
€150
Online video-call with a doctoral supervisor
Refers exclusively to video-calls prior to the start of doctoral program studies
€80 / hour
Change of supervisor of the doctoral thesis
According to completion of the thesis, for doctoral programs only
€0 - €800

Alumni+ program

Alumni Basic Membership
Life-long membership
free
Alumni+ Membership 1 month
Monthly payment
€9.90
Alumni+ Membership 6 months
Half-yearly payment
€49.90
Alumni+ Membership 12 months
Yearly payment
€89.90

Discounts

Graduate Discount for Master's Programs
Continue your studies in the next Effective MBA, MPA, MSc., or LL.M. Course
€100 OFF

Details about Effective MBA

Benefits & Features

Get It Done 100% Online
15 Mins Per Day
13 Specializations
Ten Modules
Extra bonuses worth more than €1.300
Affordability
International Community
Self-paced learning
Don't wait for beginning - start now
Your study helps charity

Microlearning

OUR APPROACH TO ONLINE EDUCATION

Effective MBA consists of daily short lessons which follow the principles of microlearning. It is then easy to find time every day, maintain focus and learn what you need in practice.

Are you unsure whether it is the best option for you? Watch our video with 9 key benefits of microlearning and try out studies for free.

How does the Effective MBA work?

References

Great idea! Study at your own pace. EDU Effective - Business studies made accessible. The best affordable online MBA currently available."
Jan Vrba, MBAEntrepreneur | Czech Republic

Download PDF Brochure:

EDU Effective Online Brochure